KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     

 

   

2D1410 Användarcentrerad programutveckling

Tidigare år

Här ligger länkar till tidigare års projektteman och projektgrupper.

2004 års projekt

Tema: Delad underhållning

2003 års projekt

Tema: Tillgänglighet på offentliga platser

2002 års projekt

Tema: Lekande över generationsgränserna

2001 års projekt

Tema: Fysisk aktivitet för nytta och nöje

2000 års projekt

Tema: Universell design

1999 års projekt

Tema: Interaktiva lärande leksaker för barn

1998 års projekt

Tema: Smarta ting för samverkan i hemmiljöer

1997 års projekt

Tema: Rum i Stockholm/Infotainment

1996 års projekt

Tema: Design av datorstöd för vuxnas fortbildning och kompetensutveckling genom explorativ kunskapssökning och flexibelt handhavande.

1993 - 1995 års projekt

 


 
Sidansvarig: Fredrik WInberg <fredrikw@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-12-07