KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
    arrow rigth
     
     

 

   
Schema VT 2005

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

Schema VT 2006

Schema

Det finns fortfarande viss risk för schemaändringar.

Datum     Tid  Sal     Ämne   Ansvarig

2006-01-24

13–15

1537

F1 Introduktionsföreläsning

 Eva-Lotta Sallnäs 
 J.R. 3-46

 

 

 

2006-02-02

13–15

CID

Ö1 Demonstration av Användbarhetslabbet

 Joakim Nordström
 J.R. 49-78

 

2006-02-09

Utvärderingsartifakt ska vara vald  

2006-02-09

13–15

1537

F2 Design av utvärderingsstudier

 Eva-Lotta Sallnäs
 J.R. 81-139,
 K2, K4

 

2006-02-16

Utvärderingsmetod ska vara vald  

2006-02-16

13–15

1537

F3 Kvantitativ & kvalitativ metod

 Eva-Lotta Sallnäs
J.R. 141-212

2006-02-22

13–15

STFI

Ö2 Studiebesök på STFI's     användbarhetslabb

 Sandra Pousette  
 J.R. 213-255

 

2006-02-28

Plan för utvärderingen ska vara klar  

2006-02-28

13–15

1537

Ö3 Demonstration av Tobii Eye Tracker

 Alex Olwal 
K5, K3  

2006-04-04

10–12

1537

F4 Analys av utvärderingsdata

 Eva-Lotta Sallnäs 
 J.R. 257-293


2006-04-07

13-15

1537

F5  Studier på internet, webenkäter 

 Olle Bälter 
 Artikel delas ut


2006-04-18

10–12

1537

F6  Användbarhet i kontext

 Kristina Groth


2006-04-26

13–15

1537

Ö4 Redovisning av analys

 Eva-Lotta Sallnäs


2006-05-08

13–15

OBS!
E34

F7 Senaste nytt på Usability-fronten

 Alexander Piatidis
 Usability consultant
 Usability partners

2006-05-09

10–12

1537

Ö5 Slutredovisning

 Eva-Lotta Sallnäs


2006-05-11

10–12

1537

Ö6 Slutredovisning

 Eva-Lotta Sallnäs 
Uppdaterad: 2006-05-03