KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder i MDI, VT2006

 

Exjobbsförslag från Rosa

Se kontaktinformation och exjobbsbeskrivning nedan.

 

Rósa Guðjónsdóttir, Department of Human-Computer Interaction
School of Computer Science and Communication, KTH
Phone: +46 8 790 91 05 Mobile: +46 70 375 95 85
Address: Lindstedtsvägen 6, SE-100 44 Stockholm , Sweden
http://www.csc.kth.se

 

Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt

Avdelningen för människa-datorinteraktion deltar i ett EU-projektet

NEPOMUK där vi ska utveckla Social Semantisk Desktop. Syftet med

projektet är att underlätta för personer att använda persondatorn för att både

arbeta individuellt samt att samarbeta med andra. En del av detta projekt är

att designa gränssnitt för olika typer av wikier. Inför detta arbete vill vi

utvärdera några befintliga wikigränssnitt.

Vi ser gärna att testerna är av typen deltagande användningstester där man

använder tänka-högt protokoll.

För att trivas med examensarbetet bör du vara intresserad av design och

utvärdering av webbgränssnitt.

Examensarbetet bör i så fall handla om test av olika wikigränsnitt på två av

följande grupper:

Personer som arbetar med utveckling av läkemedel och/eller teknisk

utrustning som används inom sjukvård

Personer som arbetar i stora internationella företag där det är viktigt

att dela information mellan kontor i olika länder

Personer som arbetar med konceptutveckling av olika typer av ITsystem

Personer som är en del av open-source utvecklarcommunity

Eftersom de grupper som ska testas ska finnas i två av projektets

deltagarländer finns möjlighet att göra test i Sverige och i något av följande

länder: Tyskland (Karlsruhe), Grekland (Aten) eller Frankrike (Paris).

Du genomför examensarbetet på KTH. Det ska utföras på engelska.

Examensarbetet bör påbörjas omgående och avslutas under våren.

Intresserade är välkomna att kontakta Rosa Gudjonsdottir, Avdelningen för

människa-datorinteraktion, rosag@kth.se.