KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
    arrow rigth
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder i MDI VT 2006

Kurslitteratur

Kursbok

J.R=     Handbook of Usability Testing av Jeffrey Rubin, Wiley, 1994, 550 SEK

Angivna priser gäller på Kårbokhandeln.

Kurskompendium

Kursbunten kommer att finns att köpa för 80 SEK på NADAs studentexpedition och omfattar projektpeket samt följande artiklar:

K1= "Quantification", kapitel 4 i The Humane Interface av Jef Raskin, Addison-Wesley, 2000.

K2= "The Cognitive Walkthrough Method: A Practioner's Guide" av Cathleen Wharton, John Rieman, Clayton Lewis och Peter Polson, kapitel 5 i Usability Inspection Methods, red Jakob Nielsen och Robert L. Mack, Wiley, 1994.

K3= Hornof, A. J. &  Halverson, T. (2003). Cognitive strategies and eye movement for searching hierachical computer displays. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, 249-256.

K4= Höysniemi, J., Hämäläinen, P. & Turkki, L. (2004). Wizard of Oz prototyping of computer vision based games for children. Proceeding of the 2004 conference on Interaction design and children, 27-34.

K5= Goldberg, J. H., Stimson, M. J., Lewenstein, M., Scott, N. & Wichansky, A. M. (2002). Eye tracking in web search tasks: design implications. Proceedings of the symposium on Eye tracking research & applications, 51-58.

Andra bra böcker att läsa

Usability Engineering av Xristine Faulkner, Macmillan Press, 2000
Introduction to Usability av Patrick Jordan, Taylor & Francis, 1998
The Humane Interface av Jef Raskin, Addison-Wesley, 2000


 
Uppdaterad: 2006-05-03