KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
  arrow rigth  

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder i MDI VT 2006

Länkar

http://www.useit.com/

http://www.usabilitynews.com/news/article2811.asp

http://kornet.nu

http://designafterthought.net

http://susning.nu/Anv%E4ndbarhet

Organisationer

http://www.stimdi.se/

http://www.acm.org/  

http://www.sis.se/DesktopFront.aspx

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage

http://www.upassoc.org/

http://www.interakt.nu/home/om_interakt.asp

http://www.packforsk.se/anvandbarhetslabb.asp

 

 


 
Uppdaterad: 2006-05-03