KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder i MDI, VT2006

Du bör ha läst samtliga dessa webbsidor noga – vi kommer säkert att ha gömt undan för dig livsviktig information längst ner på en eller annan av dem... Nyheter som t ex schemaändringar kommer att presenteras på denna sida, så gör det till en vana att kolla på den då och då.

Nyheter

Här kommer ni att hitta aktualiteter.

Obligatorisk Slutredovisning

De flesta har bokat datum för när de ska göra sin slutredovisning. Tillfället den 11 maj kl. 10-12 är fulltecknat vilket innebär att de som ej bokat nu redovisar den 9 maj kl. 10-12.

Ni har 20 min. på er inklusive 5 min diskussion. Ni redovisade förra gången de första preliminära resultaten från er utvärdering för en tänkt utvecklingsgrupp. Denna gång ska ni noggrannt presentera hela er utvärdering. Det innebär att ni har lika mycket fokus ungefär på alla delar av studien dvs bakgrund, metod, resultat, rekommendationer och diskussion. Glöm inte att redogöra för följande: frågeställning och syfte, designen av studien, testade variabler/företeelser, urvalsförfarande, apparatur, procedur, uppgiftsformuleringar, intervju/enkätfrågor, operationaliseringar och eller kvalitativa aspekter som ni undersökte, kvantitativa och kvalitativa resultat, diagram och tabeller, motivation för rekommendationer, diskussion med kritisk granskning av ert eget arbete, svagheter och styrkor etc.

Projektor och OH-projektor samt dator (PC) kommer att finnas. Ni kan skicka er pesentation till mig innan tillfället via email om ni vill. Gör en lika övertygande och illustrativ presentation som förra gången! Öva även denna presentation innan tillfället. Fundera också denna gång på om ni tror att er presentation är användbar eller ej för utvecklingsgruppen.

Gästföreläsning

Alexander Piatidis som arbetar som Usability consultant på företaget Usability partners gästföreläser den 8 maj kl. 13-15 i sal E34.

Obligatorisk Redovisning av Analys

Analysera era resultat (Rubin, sid. 257-288). Det tar längre tid än ni tror, så se till att avsätta rejält med tid för detta. Er analys bör inte bara omfatta de uppmätta/insamlade resultaten från undersökningen utan också handlingsrekommendationer till utvecklingsgruppen.

Ni ska presentera er analys vid övningen 2005-04-26. ni har 10 min. på er och ni ska presentera era slutsatser som om det vore ett utvecklingsmöte där ni ska övertyga utvecklingsgruppen om nödvändiga förändringar. Projektor och OH-projektor kommer att finnas. Ni har lite tid, så koncentrera er på det allra viktigaste. Gör en övertygande och illustrativ presentation! Öva denna presentation innan tillfället så att ni ger ett proffsigt intryck. Fundera också på om ni tror att er presentation är användbar eller ej, om inte GOGB (gör om gör bättre).

 

Utvärderingsmetoder från seminariet

Exjobbsförslag från Rosa Gudjonsdottir.

Exjobbsförslag från Olle Bälter

 


Kursinformation

Kursen sträcker sig över period 3 och 4.

Kursens mål är att studenterna ska förstå den teoretiska bakgrunden bakom användbarhetsutvärderingar, kunna välja en utvärderingsmetod anpassad till situationen och planera och genomföra en användbarhetsutvärdering. Se vidare studiehandboken.

Hederskodex för Nadas kurser.

Lärare

Eva-Lotta Sallnäs,  kursansvarig, evalotta@nada.kth.se,  08-790 6626
Olle Bälter, föreläsare, balter@nada.kth.se, 08-790 6341
Joakim Nordström, demonstratör, joakim@kth.se, 08-790 6299
Sandra Pousette, demonstratör, sandra.pousette@stfi.se, 08-676 7080


 
Uppdaterad: 2006-05-03