Internets Protokoll och Principer - kursutvärdering

Kursförkortning:    protok02
Nivå: C


Tack för att du tar dig tid att svara på utvärderingen. Svara gärna utförligt med kommentarer.


1. Upplever du kursen som lätt eller svår?
Mycket lätt: 0st.    Lätt: 2st.    Medel: 25st    Ganska svår: 12st    Mycket svår: 1st
 hej

2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?
Ja: 31st    Tveksam: 5st    Nej: 4st
hej
Om inte, varför?
 • Trodde den var mer generell. För lite information om applikationslagret.
 • Trodde ej att DNS-blocket skulle vara så stort.
 • Jag missade introduktionsföreläsningen...
 • Jag visste inte att DNS var så centralt.
 • INTE MER ÄN KURSENS NAMN, OCH DET SÄGER JU INTE SÅ MYCKET!
 • Handlade mer om Unix än väntat.
 • Visste inte att det skulle vara så mycket DNS. Trodde att det skulle vara lite av varje.


3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?
Mycket intressant: 23st    Intressant: 16st    Nej, inte alls: 1st
 hej

4. Vad tyckte du om kursboken?
Mycket bra: 11st    Bra: 16st    Hyfsad: 6st    Mindre bra: 4st    Dålig: 0st    Har inte använt den: 3st
hej
Ev. kommentar om boken:
 • Pladdrig, dåligt med top-down när kursen var bottom-up.
 • Superduper.
 • En av de bästa böckerna jag haft på KTH!
 • Boken var bra, men fokus på kursen behandlades inte.
 • Hade förra årets bok, den var bra.
 • Den duger. Använde den mest som referens när föreläsningsanteckningarna inte räckte till. Känns som om att jag skulle kunna klara mig utan den.
 • Hade redan bl.a. Tannenbaum.
 • För många parenteser. För mycket trams. Detaljer förbigicks.
 • Underhållande.
 • Pratig, bantad till 20% skulle den vara guld :-)
 • Svårt att klara labbarna så boken inte täckte detta.
 • Lite pratig emellanåt.
 • MAN ANVÄNDER VÄLDIGT FÅ KAP. IFRÅN DEN.
 • Väldigt bra bok, förutom att det inte står så mycket om DNS i den.
 • Bra bok som har ett lättförståeligt språk. Det står dock lite om DNS, medan kursen lägger stor vikt på just DNS.
 • Gärna mer exempel.
 • Kändes osmidigt att börja högst upp, jag hade föredragit det omvända. Men det var helt ok.
 • Lite tunn på områdena IPSec och sånt... som en ganska standard amerikansk bok... mycket prat om ingenting.


5. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?
Mycket bra: 3st    Bra: 19st    Hyfsad: 16st    Mindre bra: 2st    Dålig: 0st    Har inte använt den: 0st
hej
Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:
 • För kortfattade.
 • Dåliga mot slutet av kursen.
 • Ibland var de lite svåra att följa. Många förkortningar som man aldrig sett förut och utan förklaring.
 • Vissa har lite väl liten text.
 • Lägg gärna upp dem i 6-per-sida-format.
 • Blandat. IPSec och IP dåliga, resten ok.
 • Borde vara dödsstraff på PDFer gjorda med bitmappstypsnitt. På NADA funkar följande utmärkt_ dvips -pPDF -ta4 <fil>. TCP-slides rätt dåliga (även om vi fick förklaring till varför).
 • De första föreläsningsanteckningarna (Fysiska lagret, Datalänk) var överlägset bäst.
 • Pelles anteckningar var svåra att skriva ut. "Simons" var bäst.
 • Synd att de elektroniska versionerna var så dåliga (framföralt DNS). Upp-och-ner, en sida per sida o.s.v. Annars hade de varit extremt användbara.
 • Olika för olika föreläsare, men så är det. Sammantaget var det bra.
 • DNS-anteckningarna kunde varit lite mer informativa eftersom det ej fanns så mycket annat material.
 • Mycker varierande kvalité. Stödord ger väldigt lite. Kompletta meningar är inte så dumt ibland.
 • Vissa kom upp på kurshemsidan långt efter föreläsningarna.
 • Jag tyckte att föregående läsårsanteckningar om DNS-delen var mycket åskådligare. Skulle man har läst dem innan första och andra DNS-labbarna så hade man halverat labbtiden.
 • Som så ofta annars är de svårförstådda om man missat föreläsningen.
 • Litet röriga ibland. Speciellt TCP.
 • Om man som sista OH-bild lägger upp en lista på de viktigaste begreppen så blir det lite lättare att samla ihop allt material man sett under en föreläsning.
 • Både upp och ner... vissa är bra, vissa andra säger nästan inget.


6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?
Mindre än 20%: 1st    20-40%: 1st    40-60%: 5st    60-80%: 10st    Mer än 80%: 23st
  hej


7. Fysiska lagret/Datalänklagret
Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)
Mycket bra: 12st    Bra: 19st    Acceptabelt: 6st    Mindre bra: 0st    Dåligt: 0st    Har inte deltagit: 3st
hej
Ev. kommentar (gärna konstruktiv):
 • Bra jobb av simon. Höll sig till det viktiga. Klar och tydlig.
 • Simon var jättebra!
 • För många slides. MS Comic Sans borde för övrigt också förbjudas.
 • Bra överlag.
 • Men föreläsningsanteckningarna var för lika boken.
 • Bra anteckningar. Simon rulez! :)
 • Lite synd att lärarna ibland har svårt att svara på frågor som sträcker sig över flera lager. Vore bra om någon kunde det eftersom vi ska kunna det efter denna kurs.
 • Inspirerande.
 • Pedagogiken var inget bekymmer på någon föreläsning då jag tyckte det mesta var lätt att begripa ändå. Gäller alla föreläsningar. Våga rita på tavlan även om det är fina bilder i föreläsningsmaterialet.
 • Känndes inte som övningen var så bra kopplad till föreläsningen som simon höll.


8. IP/TCP
Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)
Mycket bra: 15st    Bra: 19st    Acceptabelt: 4st    Mindre bra: 0st    Dåligt: 0st    Har inte deltagit: 2st
hej
Ev. kommentar (gärna konstruktiv):
 • För mycket anekdoter.
 • Lite mycket utsvävningar om icke-relevanta saker. Svårt att hänga med och veta vad som är inte är anekdoter.
 • Lite mycket utsvävningar ibland...
 • En smula förvirrat ibland. Roliga.
 • Lite långsamt kanske, större text på overheads!
 • Lite för lite på föreläsningsanteckningarna.
 • Föreläsaren var underhållande "7 sorger och 8 bedrövelser".
 • Sämre anteckningar. Det blev bra diskussioner, fast de som inte hängde med i frågorna tyckte det var jobbigt.
 • Bra föreläsare. Inspirerande.


9. DNS
Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)
Mycket bra: 6st    Bra: 16st    Acceptabelt: 9st    Mindre bra: 7st    Dåligt: 2st    Har inte deltagit: 0st
hej
Ev. kommentar (gärna konstruktiv):
 • För fort i början. Nogrannare om grunderna.
 • Inte helt lätt att hänga med. Det kändes som om vi skulle lära oss den senaste forskningen innan vi ens lärt oss grunderna.
 • Mycket bra anteckningar. Lite otydligt om DNSSec kanske...
 • Kryptiska overheads om DNS-poster.
 • Tyckte Måns var lite tjatig.
 • Hade behövt en föreläsning enbart för debugging av DNS (och BIND).
 • Bra anteckningar. Bra genomgång.
 • Måns var så engagerad :)
 • Det känndes som om DNS var svårare än vad det faktiskt visade sig vara. Kanske förutsatte Måns mer förkunskaper än vad jag hade.
 • Focus på detaljer istället för funktion. Zonfiler är inte SÅ kul.
 • Svårt att förstå allt direkt för en nybörjare.
 • Måns är rolig.
 • Kändes litet tråkiga.
 • Tydligt och enkelt.
 • Skulle gärna sett mer övningar på DNS-biten. Den är svår att förstå.
 • Bra med en innehållsförteckning i början av OH-materialet, men det får gärna sammanfattas på slutet, se punkt 5.
 • Bra kul föreläsare, ibland lite ostrukturerad och nämner udda saker snabbt och sluddrigt utan att förklara varför. S.k. undantag han sett är "kul" men kort beskrivet och han avslutar alltid med att det här behöver ni ju inte kunna...


10. Övriga föreläsningar
Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)
Mycket bra: 3st    Bra: 22st    Acceptabelt: 9st    Mindre bra: 2st    Dåligt: 0st    Har inte deltagit: 4st
hej
Ev. kommentar (gärna konstruktiv):
 • Lite lösryckt!
 • IPv6-föreläsning bra. Applikationer/mail för ytlig, kunde ha fått in mer.
 • Var inte där, men anteckningarna var inte så bra för IPSec och IPv6, vilket är lite synd då det stod lite om det i boken.
 • Bra IPv6-föreläsning.
 • IPv6 var tråkigt.
 • IPv6 känndes lite väl abstrakt...


11. Hur stor del av övningarna har du varit på?
Mindre än 20%: 0st    20-40%: 1st    40-60%: 3st    60-80%: 9st    Mer än 80%: 27st    Har inte deltagit: 0st
hej

12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?
Mycket bra: 7st    Bra: 16st    Acceptabelt: 14st    Mindre bra: 1st    Dåligt.: 2st
hej

13. Vilken eller vilka av laborationerna var mest givande?
Intro: 9st    Sniffer: 18st    DNS1: 15st    DNS2: 9st    DNSSec: 4st    Mail: 3st
hej
Ev. kommentar till laborationerna:
 • Maillabben var svår. För lite kött på benen innan labben.
 • Illa att sitta och vänta på DNS-labben!
 • KANON! Utom DNSSec - det känns som en fortsättningskurs.
 • De var mest allmänna och kanske nyttiga om man inte vill fördjupa sig i ämnet.
 • Fel i labbpeken... saknade helhetsbild ibland.
 • För få assar gav lång väntan och då småproblem uppstod.
 • Svårt att få tag på vettig information till vissa laborationer. Tog lång tid att få svar => kom efter i redovisningarna.
 • Jag arbetar dåligt klockan 8 på morgonen, vore bra med senare laborationer.
 • Det verkade saknas labbassar ibland...
 • DNS och Mail kunde ha snabbats upp. Långa väntetider på epostsvar och redovisning.
 • Alla var jätteintressanta. Assarna var däremot dåligt pålästa på DNS - svårt att få hjälp. Annars var det kanon.
 • Bort med momenten där man måste vänta på mail. Hårdare assar vore ett plus...
 • I relation till antsträngning: Sniffer. Totalt: DNS 2.
 • Inte speciellt givande labbar. Skriva av ett labbpek har man ju gjort förr.
 • Jag hade hellre sett att delar av labbarna varit mera högnivåinriktade (mot javahållet) än lågnivåinriktade (mot Unix 1:or och 0:or). Det finns t.ex. ingen orsak att använda sendmail för att sniffa trafik... Går bra att sniffa vad som helst... Jag tycker Unix-kunskap är viktigt och skulle gärna se detta som en kurs i början av civ.ing-utbildningen, men i denna kurs tycker jag fokuseringen på Unix på labbarna stängde vissa möjligeheter för mig att lära mig saker som föreläsningarna taigt upp!
 • DNSSec - intressant, men gav inte så mycket. Luddig, kan bero på att jag jämför med övriga labbar. Mail - gav inte så mycket. Övriga - superbra.
 • Jag tyckte att alla var givande, mail-labben undantaget. Det var svårt att få grepp om vad som skulle hända.
 • TSIG:en gav inte så mycket i DNS2 men annars var de roliga och givande. DNSSec och mail känndes bara som kompilerande och avskrivande av vad som stod i peken; inte mycket självlärande och förståelse.14. Vad tycker du om examinationsformen?
Mycket bra: 5st    Bra: 24st    Acceptabelt: 9st    Mindre bra: 2st    Dåligt: 0st
hej
Ev kommentar:
 • Extentan var långt från lik extentorna som var betydligt lättare. Lite för mycket fokus på DNS på tentan. Stressigt, mååånga tentafrågor. Höga krav för godkänt.
 • Bra med löpande examination, man lär sig mer och bättre då!
 • Bra med blandat (övningar, labb och tenta).
 • Bra med labbar och övningar jämte tentan. Tenta har rätt många "beskriv hur X fungerar", blir mycket att skriva och mäter kanske inte förståelse optimalt.
 • Väldigt mycket arbete, både labbar och uppgifter att göra under kursens gång och en ganska stor tenta med aldeles för hög G-gräns (40/66 för G)
 • Tentan är bra, obligatoriska övningar ok, men labdelen behöver förbättras. Kanske en hel redovisning för de som redan kör DNS+mail+etc hemma.
 • För många tentafrågor.
 • Bättre än extentorna, inte lika mycket löjliga detaljer - BRA.
 • Varför handlar 4.5 av 11 frågor om DNS? Detaljkunskap om DNS-headerns utseende kan man väl slå upp?
 • Synd att det var så mycket folk, man fick inte ut lika mycket som man skulle ha fått annars.
 • För mycket obligatorisk närvaro, svårt när man läser flera kurser som krockar.
 • Bra med labbar.
 • DNS tar för mycket utrymme. Mycket luddiga frågor om DNS.
 • Bra att ägna en hel övning år repetition och tentaövning.
 • Mycket hyggligt att ge oss "jobbiga" elever en extra tid att skriva. Mycket skrivande på tentan, så man kan fundera på om det inte skulle gå att göra en grupp/individuell labb (hemma eller här) för att visa att man kan + ev. munta...


15. Övriga kommentarer om kursen?
 • Superbra, kanonkurs. SUPERCRED TILL ALLA INBLANDADE!
 • Övningarna: Dumt att man fick vänta så länge på svar på övning 3! Annars lärde man sig mycket på dem! Första enskilda uppgiften var dock hemsk, värre än tenta nästan! Lite rörigt med så många lärare, vissa tenderar dessutom att snacka mycket vid sidan av.
 • Lite rörig, ibland sa lärarna emot varandra. De borde ha klarare ansvarsområden.
 • Jag visste redan innan jag började att ni på KTHNOC vet vad ni pysslar med, så det kanske inte hade behövt nämnas var femte minut under första föreläsningen... :)
 • Varför kan man inte ge kursen "Väl godkänt?" :)
 • Men man borde få gå på övningarna utan att läraren förväntar sig att man har löst uppgifterna.
 • Varför ingen fråga på tentan om IP-prefix?
 • Det har varit lärorikt :)
 • Rolig kurs. Tar en hel del tid. För lite grundläggande material om DNS.
 • Rolig och intressant i sin helhet!
 • Föreläsningarna och boken var mycket bra. Det är roligt med kunniga och trevliga föreläsare, som verkligen vet vad de pratar om och som dessutom är duktiga talare. Tyvärr lyckades dock dessa duktiga föreläsare pga bristande pedagogik virra till allting under övningarna. Övningarna var aldeles för högljudda och stökiga. Det är bra med diskussioner och dialoger, men inte med huvudvärk och tjafs om irrelevanta saker och utsvävningar från ämnet. Det skulle vara bättre att lämna in skriftliga lösningar (som inte måste vara perfekta) innan övningen och att man på övningen tar upp olika missförstånd och fel.
 • För mycket DNS, framförallt på tentan.
 • Svårt att hinna få hjälp på labbarna. Kanske borde ha fler hjälplistor. En för felsökning och en för kortare frågor?
 • En del svar hastades igenom på övningarna. Ett exempel är upp- och ned-koppling med telnet. Detta svar som var väldigt viktigt "lektes" bort framför tavlan.
 • Superbra kurs trots överfyllda labbar. Bra jobbat!
 • Helhetsintrycket på kursen är mycket bra. Positivt: bra avvägning mellan teori och praktik. Mycket bra att föreläsarna ger studenten bra möjlighet att ställa frågor före/efter föreläsningar. Negativt: Laborationspek, föreläsningsanteckningar etc måste komma ut på nätet tidigare!
 • Hade gärna fått vara mer TCP/IP och mindre DNS.
 • Väldigt dåligt att inte labbspecar och övningsuppgifter läggs upp på kurshemsidan i tid.
 • Bra kurs med engagerade lärare. Ibland var väntetiden dock väldigt lång vid labbarna.
 • Höjdarkurs!
 • En bra start då jag fått intresse av att läsa fortsättningskurserna.


16. Vad ger du kursen för helhetsbetyg?
Underkänt: 0st    Mindre bra: 0st    Godkänt: 19st    Mycket väl godkänt: 21st
hej