Internets Protokoll och Principer - kursanalys

Kursförkortning:    protok02
Nivå: C


Analys av Internets Protokoll och Principer (2D1392, 5p). Kursen genomfördes i period 2 hösten 2002.

Kursledare
Magnus Carlebjörk KTHNOC

Föreläsare
Magnus Carlebjörk KTHNOC
Simon Grönlund KTHNOC
Mattias Jansson KTHNOC
Joachim Malmquist KTHNOC
Måns Nilsson KTHNOC
Bengt Gördén KTHNOC

Undervisningstimmar
Totalt: 83
Föreläsningar: 12*3 = 36
Övningar: 5*3 = 15
Laborationer: 8*4 = 32

Övningsgrupper
Totalt: 1

Registrerade elever

Följande två siffror är en jämförelse mellan första närvaro/registreringslistan som jag fick från NADA och den lista som användes efter halva kursen för att redovisa moment. Siffrorna bör således ungefär beskriva andelen "direkt avhoppade elever".
Antal registrerade elever: 46
Antal elever som någon gång under kursen hoppade av: 28

Kurslitteratur
Kursbok:   Computer Networking, 2nd ed.
  James F Kurose och Keith W Ross
  0-201-97699-4 (Addison-Wesley)
RFC:   2317, 2001 (www.ietf.org)

Prestations- och examinationsgrad

I skrivande stund har följande antal elever klarat kursens moment (kursen består av 3 moment):
TEN1 (tentamen, 2p): 41st av 46st
LAB1 (labbar, 2p): 44st av 46st
HEM1 (övningar/hemtal, 1p): 42st av 46st

Prestationsgrad efter första examenstillfället:   92.2%  
((2*41 + 2*44 + 1*42) / (5*46)) = 92.2%
Examinationsgrad efter första examenstillfället:   63%  
(29/46) = 63%

Kursens mål

TCP/IP och DNS används i stor skala nästan överallt där man kan hitta någon typ av dator. På NADA finns (förutom 2D1392) egentligen ingen bra kurs som lär eleverna hur man hanterar protokollstackar (speciellt TCP/IP), RFC:er och DNS. Idag räcker det inte att vara en duktig programmerare om man vill delta i utvecklingen av Internet.

Målet med Internets Protokoll och Principer är att eleverna skall lära sig tillräckligt mycket om de grunläggande egenskaperna hos TCP/IP och DNS för att själva kunna ställa frågor och delta i utvecklingen av Internet. Eleverna skall lära sig hur man hanterar RFC:er samt hur man letar upp information om olika protokoll och algoritmer hos exempelvis IETF. Kursen skall även tjäna som en inkörsport och förberedelse för fortsättningskurserna 2D1490 och 2D1491, där man hanterar internrouting och externrouting.

Förändringar sedan förra kursomgången

Sammanfattning

I årets kursomgång hade jag kursansvaret men delegerade ut föreläsningar, laborationer och övningar till många olika personer. Det var en administrativ mardröm men uppskattades mycket av eleverna och jag tror att det är en bra väg att gå i eventuella framtida kursomgångar. De nackdelar som kunde ses med att delegera ut olika moment var bland annat:

Slutligen vill jag framföra min personliga åsikt om att kursen läggs ner. För det första så är kursen mycket uppskattad av eleverna. För det andra så är det den enda kursen i sitt slag på NADA och jag är övertygad om att nedläggandet av 2D1392 kommer föra med sig en migrering av elever till kista. Det är ju inte ett problem i sig men det känns konstigt att man tar bort inkörsporten till routing/internetkommunikation på NADA när man samtidigt har skapat en ny inriktning med fortsättningskurser i routing, nätdesign m.m. som utvecklas i skrivande stund.

Jag tycker att det är minst sagt konstigt att kursen är avvecklad (men jag är dock inte så insatt i akademisk politik och känner inte till alla(s) agendor...).

Av Magnus Carlebjörk, KTHNOC (2003-02-25)