Kurs 2D1392 01/02Internets protokoll och principer [2D1392]


Internets protokoll och principer är en 5-poängskurs som ges vid NADA, KTH. Denna kurs handlar om protokoll, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder inom området Internet, med tonvikt på IP protokollet samt transport protokollen TCP och UDP. Kursen handlar även om andra viktiga delar inom framtidens Internet såsom DNS, IPSec och IPv6.

| 2D1392 | apo | nada | nadakurser | kth |


15 Juli 2001

Adrian Popescu