2D1392 Schema

Schema för 2D1392, Internets Protokoll och Principer

Föreläsningar (F); Övningar (Ö); Laboration (L); Projekt (P); Redovisning (R); Besök (B);No. Ämne Lärare Vecka Datum Tid Plats Läsanvisningar Grupp
F1 Course Overview and Overview InternetworkingAdrian Popescu v44 01.10.31 13 - 16 H1 -- Alla
F2 Physical Layer and Data Link Layer Adrian Popescu v44 01.11.02 14 - 17 H1 -- Alla
B Visit Wirelss Center KTH Björn Rhoads v45 01.11.05 13 - 16 Wireless Center -- Alla
Ö1 Physical Layer and Data Link Layer Adrian Popescu v45 01.11.06 13 - 16 K1 -- Alla
F3 LANs and WANs Adrian Popescu v45 01.11.07 13 - 16 H1 -- Alla
Ö2 LANs and WANs Adrian Popescu v45 01.11.09 13 - 16 K1 -- Alla
F4 Internet Protocol Joachim Malmquist v46 01.11.13 13 - 16 H1 -- Alla
F5 Transport Protocol Joachim Malmquist v46 01.11.14 13 - 16 H1 -- Alla
Ö3 Internet Protocol Joachim Malmquist v46 01.11.16 13 - 16 M1 -- Alla
F6 DNS I Måns Nilsson v47 01.11.20 13 - 16 H1 -- Alla
F7 DNS II Måns Nilsson v47 01.11.21 13 - 16 H1 -- Alla
Ö4 Transport Protocol Joachim Malmquist v47 01.11.23 13 - 16 K1 -- Alla
F8 DNS III Måns Nilsson v48 01.11.27 13 - 16 H1 -- Alla
F9 Internet Applications Magnus Tigerschiöld v48 01.11.28 13 - 16 H1 -- Alla
F10 IPSec Joachim Malmquist v48 01.11.30 13 - 16 K1 -- Alla
F11 IPv6 Pelle Nihlen v49 01.12.05 13 - 16 H1 -- Alla
Ö5 IPSec Joachim Malmquist v49 01.12.06 13 - 16 H1 -- Alla
Ö6 Extenta Adrian Popescu v49 01.12.07 13 - 16 K1 -- Alla
P(R) Projek Redovisning Adrian Popescu, Joachim Malmquist v50 01.12.12 13 - 16 D3 -- Alla
-- -- -- -- -- -- -- -- --
L1 Introlab Måns Nilsson v47 01.11.19 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L1 Introlab Joakim Malmquist v47 01.11.19 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L2 Sniffer Måns Nilsson v47 01.11.22 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L2 Sniffer Joachim Malmquist v47 01.11.22 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L3 DNS - intro Måns Nilsson v48 01.11.26 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L3 DNS - intro Joakim Malmquist v48 01.11.26 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L4 DNS - klient Joakim Malmquist v48 01.11.29 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L4 DNS - klient Joakim Malmquist v48 01.11.29 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L5 DNS - namnserver Måns Nilsson v49 01.12.03 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L5 DNS - namnserver Joakim Malmquist v49 01.12.03 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L6 DNS - delegering Måns Nilsson v49 01.12.04 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L6 DNS - delegering Joakim Malmquist v49 01.12.04 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L7 DNS - bakåtdelegering Fredrik Widell v50 01.12.10 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L7 DNS - bakåtdelegering Måns Nilsson v50 01.12.10 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2
L8 Firewall Fredrik Widell v50 01.12.11 08 - 12 V salen Lab-PM på webben 1
L8 Firewall Måns Nilsson v50 01.12.11 13 - 17 V salen Lab-PM på webben 2| 2D1392 | apo | nada | nada_kurser | kth |


15 Juli 2001

Adrian Popescu