2D1392 Kursutvärdering

Kursutvärdering
Kursutvärdering görs i slutet av kursen. Eftersom denna kursen är ny och den kommer att ges under flera års tid är vi tacksama för synpunkter och kommentarer på kursen. Studenterna är alltid välkomna att lämna deras synpunkter till kursledaren.


Enkät kursutvärdering| 2D1392 | apo | nada | nada_kurser | kth |


15 Juli 2001

Adrian Popescu