2D1392 Meddelande

Meddelande 2D1392

Denna sida visar alla uppdateringar till kursens Internets protokoll och principer [2D1392] websidor.


(020124) Vi är på väg att rätta omtentan -- det har blivit lite försenat pga tjänsteresor, men då det var ganska få som skrev så är vi snart klara.(Måns)

En "slamkrypare" hade smugit sig in i rättningen av fråga 7a på originaltentan. Jag (Måns) har omvärderat min rättning, enligt följande modell och de som känner med sig att deras betyg kan påverkas av ett eller två poäng till kan höra av sig till mig.

(020104) Vi är klara med tentarättningen! Dessa lämnas på måndag in till st-exp. Lite statistik: 46 studenter har skrivit denna tenta; 6 studenter har blivit underkända; 10 studenter har fått 3; 18 studenter har fått 4; och 12 studenter har fått 5. (Adrian)

(020104) Tentan den 18 dec samt lösningarna finns på nätet under sidan "Extentor". (Adrian)

(011210) Första omtentan äger rum den 9 jan 2002, kl 14-19, i sal D32 (E53). (Adrian)

(011205) Information om bonus: det finns möjligheten att studenten får 10% bonus (som är giltig hela läsåret) ifall man presterar extra vid obligatoriska kursmomenten, undantag tentamen (alltså laborationer och/eller projekt). Ang laborationerna: det är labbassarna som beslutar detta. Ang projektet: det är jag och Jocke som beslutar detta och som regel brukar jag ge bonus till studenter som inte bara skriver uppsatsen utan även redovisar den. (Adrian)

(011204) Den 12 december har vi "Projekt Redovisning". Studenterna förväntas då att lämna in deras uppsatser samt redovisa dessa. Observera dock att projekt redovisningen INTE är obligatorisk. Mer information om detta hittas vid "Projekt" sidan. (Adrian)

(011203) Övningen 5 (IPSec), som skulle ha hållits den 6/12, ställs in! (Adrian)

(011203) Studenterna är välkomna att lämna in egna synpunkter och kommentarer på kursen vid "Kursutvärdering" sidan. Vi är tacksama för det! (Adrian)

(011130) BIND 9 Administrator Reference Manual länken har lagts upp under Länkar. Kanske lite tips till labbarna! /Jill

(011130) Tyvärr måste jag konstatera att bara sju studenter har anmält sig till kursen via res-systemet. Jag ber därför alla studenter som läser kursen och som inte ännu har gjort detta att ni gör "res checkin protok01" (Adrian)

(011125) Är du anmält på kursen? Om du INTE är det MÅSTE du maila till Jill på svl-d@def.kth.se direkt. Glöm inte personnummer. - /Jill

(011125) Datum enligt tentascheman har satts upp under rubriken Tentamen & Meddelande sidan har flyttats längst fram. - /Jill

(011116) Information om antalet lediga platser vid laboration 2 (Sniffer, torsdagen den 22 november). För närvarande finns 23 lediga platser på förmiddagen (8:00 - 12:00) samt 4 lediga platser på eftermiddagen (13:00 - 17:00). Listorna finns hos labassistenten.

OBS: Följande skall ha lästs igenom inför lab2: Manualen till Ethereal som finns vid http://www.ethereal.com/docs/user-guide/

Det räcker med att bekanta sig med kap 3 och 4 så pass mycket att man klarar av att genomföra labben utan större svårigheter. Naturligvis kommer man att ha tillgång till manualen under labben.

(011116) Information om antalet lediga platser vid laboration 1 (IntroLab, måndagen den 19 november). För närvarande finns 18 lediga platser på förmiddagen (8:00 - 12:00) samt 7 lediga platser på eftermiddagen (13:00 - 17:00). Listorna finns hos labassistenten.

OBS: Det krävs inga förberedelse för denna laboration, med undantag för att studenten måste läsa igenom materialet som undervisades i TCP/IP föreläsningen.

(011105) En preliminär lista med läsanvisningar finns vid "Läsanvisningar" sidan

(011102) Besöket på Wireless Center KTH 011105 blir tyvärr inte av!

(010715) Detaljerad information om dessa moment finns vid respektive länkar i "Innehållsförteckning" listan

(010715) Kursen har tre obligatoriska moment i Ladok:

(010715) Ordinarie tentamen ges den 18:e december i sal D41, tid kl 14-19.

(010715) Kursen startar onsdagen den 31 Oktober 2001 kl. 13:00 i sal D34.

(010715) Kursens Websida startar.
| 2D1392 | apo | nada | nada_kurser | kth |


15 Juli 2001

Adrian Popescu