Övning 4
 

 1)
  a) Vilka tre olika sorters brandväggar finns det?
  b) Redogör för skillnader mellan dessa och deras funktion.
 

 2) Vad är skillnaden mellan symetriska och asymetriska krypton?
 

 3) Alice vill skicka ett elektroniskt meddelande till Bob och använda ISOs
  5 säkerhetstjänster. Föreslå ett sätt att göra detta på.