Övning 3
 

 a)
    Dator a.nada.kth.se gör en telnet-uppkopplig mot b.nada.kth.se
    Beskriv förloppet i detalj (se uppkopplings-schema nedan).
 

 a                               b
 |                  router       |
 |       switch    ifa  ifb      |
 |_______| |  |_____|    |_______|
           |      
           |
          dns

    host                                   ip-adress             mac-adress
    a.nada.kth.se                    92.168.1.12            08:00:20:b0:5b:37
    b.nada.kth.se                    192.168.2.12          08:00:20:88:fc:0e
    dns.nada.kth.se                192.168.1.199        08:00:20:88:fa:76
    router-ifa.nada.kth.se       192.168.1.1            08:00:20:b0:72:07
    router-ifb.nada.kth.se       192.168.2.1            08:00:20:b0:72:08
    switch.nada.kth.se            192.168.1.3            08:00:20:a8:83:46
 
 
 

 b) Beskriv kortfattat: