Övning 1
 

 a)
 i) Beskriv i detalj hur en dator pratar med en annan dator
  om båda två sitter på samma LAN.
 ii) Vad behöver man veta (konfigurera innan) för att kunna
  prata med en dator på samma LAN? Varför?
 

 b)
 Hur långt blir nät-ID't minst om antalet datorer på nätet ska kunna
 vara:
 i)  2 st
 ii)  5 st
 iii)  7st
 iv) 8st
 

 c)
 i)  Hur många datorer kan du ha på ett /30-nät?
 ii) Hur många datorer kan du ha på ett /31-nät?
 iii) Hur många datorer kan du ha på ett /32-nät?

 d)
 i) Dela upp nätet 192.168.48.0 /22 i 4st /24 nät