Namntjänst
 

 Översikt:

 (mer detaljerad beskrivning följer senare.)

 I denna laboration ska ni dra igång er egen namntjänst.
 Er dator ska alltså vara primär namntjänst för ert land.

 Ni ska även såsmåningom låtsas att det finns fler datorer
 med stadsnamn i er domän. Dessa finns dock inte i verkligheten
 utan blir bara namn och ip-adresser i era dns-databaser.

 Tänk först igenom allt två gånger så att ni är helt på det
 klara vad ni ska göra.

 Skapa sedan era lokala filer och starta namntjänsten. Testa!

 Ta över ansvaret för er domän.

 Utvidga databasen med de fiktiva städerna.

 Därefter ska ni göra två saker. Det spelar ingen roll i vilken
 ordning ni gör dem, men ni ska göra bägge:

 Se till att någon annan grupp (som också har kommit så här långt)
 blir sekundärserver för er domän. Grupp får ni tilldelat av
 världsadministratörerna.

 Bli sekundärserver för denna grupps domän.
 
 
 

 Mer i detalj:

 Laborationen går alltså ut på följande:
 

 a) Installera bind

 Ställ er i katalogen /usr/local/src/bind. Verifiera att
 bind-programvaran ligger där (Klient-labben).

 Dekomprimera källkoden till bind med:
  "gzip -d bind-src.tar.gz"
 Dekomprimera dokumentationen för bind med
  "gzip -d bind-doc.tar.gz"
 "tara" upp src-tar-filen med
  "tar -xvf bind-src.tar"
 "tara" upp doc-tar-filen med
  "tar -xvf bind-doc.tar"

 Läs INSTALL-filen i /usr/local/src/bind/src/ noga!

 kör:

 1. För att installera man-bladen, skriv:
  >cd /usr/local/src/bind/doc/man
  >make install

  För att läsa man-bladet för named (version 8.1.2)
  skriver ni:
  >man -s 8 named

 2. För att installera Bind-programmvaran, skriv:
  >cd /usr/local/src/bind/src
  >make DST=../obj SRC=`pwd` links
  >cd ../obj
  >make clean
  >make depend
  >make all
  >make install
 
 

b) Förbered en namntjänst för övertagande av er domän.

 Det första steget består av att skapa initieringsfilen för namn-
 tjänsten "named". Filen heter "named.conf" och ska ligga i
 "/usr/local/etc".
 

 Era databasfiler ska läggas i katalogen "/usr/local/named"
 i underkatalogerna "master", "slave" och "default".

 I "NS-klient"-labben specificerade ni vilka uppgifter som behövdes
 för att hitta er dator framlänges och baklänges.
 Denna information ska nu läggas in i era lokala filer. Ni ska också
 skapa filer med uppgifter om "localhost", framåt och bakåt.

 Filernas namngivning *ska* följa konventionen i "DNS"-oh-bilderna.

 För information om vad som ska stå i filerna, se utdelade stordia
 och "lite-av-varje-information".
 OBS!

 För att skapa filen med uppgifter om "rootservers" ska ni använda
 dig. Låt filen heta "db.cache" och lägg den i katalogen "default".

 Skapa sedan zonfiler för <landskod>.world,
 <nät>.168.192.in-addr.arpa, localhost, och 0.0.127.in-addr.arpa.

OBS! Namntjänsten för ert land SKA heta ns.<landskod>.world.
 (Detta för att underlätta för administratörerna av world-domänen.)

 Dra igång named och se att det hela fungerar.

 Named är tystlåten. Den skriker inte högt ifall era uppgifter inte
 stämmer. I stället måste ni titta i filen "/var/adm/messages" för
 att få reda på vad named tycker. Ett hett tips är att lära sig vad
 "tail -f" gör.
 

 När ni korrigerat eventuellt felaktiga uppgifter säger ni åt named
 att läsa sina initieringfiler igen med kommandot
 "kill -HUP `cat /usr/local/etc/named.pid`"
 (skickar en "hangup"-signal till processen vars processid lagrats
 i filen "/usr/local/etc/named.pid").
 

 När inga felaktigheter rapporteras, använd "dig" eller "nslookup"
 för att fråga *er* namntjänst om vad den vet. Var noga med att
 kontrollera att det faktiskt är just er namntjänst som tillfrågas.
 

 När detta funkar ändra i "/etc/resolv.conf" så att er namntjänst
 används istället.
 
 

 c) Ta över ansvaret för er egen domän

 Tänk noga igenom vad som måste göras i world-domänen för
 att ni ska få ansvar för er egen domän. Säg sedan till
 administratörerna att ni vill ta över ansvaret och föreslå era
 ändringar för administratörerna.

 Verfiera att någon annan grupp kan ta reda på ip-adressen till
 er "ns.<landskod>.world", och även att denna andra grupp kan använda
 er namntjänst (mha "dig" eller "nslookup"). Kontrollera att ni kan
 göra telnet till en granne, och att grannen kan göra telnet till er.

 d) Lägg till flera uppgifter

 Till din domän hör ytterligare 3-4 städer som inte lagts in i
 databasen. Lägg till dessa.

 Notera att dessa datorer ju inte finns på riktigt, utan bara finns
 i er och vår fantasi *och* i databasen. Alltså kan man inte "pinga"
 dessa men ni kan använda dig/nslookup för att kontrollera att det
 hela funkar.

 e) Se till att någon annan dator blir sekundärserver för er domän.

 Fråga världsadminstratörerna efter en grupp som är lika klara som ni,
 och tvinga dem att bli sekundärserver för er domän.
 Se till att de startar om sin named (eller "huppar" den) så att
 ni kan testa att allt funkar.

 Måste administratörerna för world-domänen göra någonting för
 att sekunderingen ska fungera?

 Slå av er namntjänst och kolla att det ändå går att komma åt er
 dator utifrån (med telnet t.ex.). Detta ska ni kunna visa vid
 redovisningen. Dra sedan igång tjänsten igen.

 f) Se till att er dator blir sekundärserver för någon annan domän.

 Låt er dator vara sekundärserver för den domän som tillhör den
 stackars grupp ni antastade/ska antasta i uppgift e).
 

 g) Se till att resolvern har söklistor

 För att kunna skriva kort-namn (t.ex. hemul i stället för
 hemul.nada.kth.se) för de domäner ni är ansvariga för
 <landskod>.world och nature.<annan_landskod>.world så ska ni
 lägga till söklistor för detta i resolv.conf.
 

 h) Extra uppgift (frivillig)

 Installera bind-contrib också. Läs i INSTALL-filen för
 att ta reda på hur.
 

 i) Extra uppgift (helt frivillig)

 Fixa så man kan använda "anonym"-ftp mot er dator.
 Låt ftp-katalogen vara "/home/ftp".

 Tillräcklig information bör finnas på man-bladet till "ftpd".
 
 

 j) Extra uppgift (helt frivillig)

 Arbeta tillsammans med en annan labbgrupp med att få igång NFS.

 Tips: >man exportfs