NS-klient

 I denna laboration ska ni sätta upp er dator så att den kan
 utnyttja en redan existerande namntjänst ("name-server").
 Detta för att ni från er dator ska kunna nå andra datorer
 med namn istf. ip-adresser.

 Ni ska också se till att namntjänsten har rätt information
 om er. Detta för att andra datorer ska kunna nå er med namn
 istf. ip-adresser.

 Den topp-domän ni ligger under är "world", och den allmänna
 strukturen på ert domännamn är: <huvudstad>.city.<land>.world
 Ex: Om det land ni fått er tilldelat är sverige, blir domänen:
  stockholm.city.se.world

 1.  Konfigurera er dator så att den kan utnyttja en redan
  existerande namntjänst ("name-server").
 
  De filer som behöver kollas upp är:
   /etc/hosts
   /etc/defaultrouter
   /etc/nodename
   /etc/hostname.<interfacename>  (t.ex.  hme0)
   /etc/nsswitch.conf
   /etc/resolv.conf
   /etc/netmasks

  För en utförligare beskrivning av vad filerna betyder,
  se "lite-av-varje-information" och läs man-sidorna.

  OBS!! Se till att alla filerna ovan avslutas med en
  tom rad (radbrytning efter sista raden).
 
  Om inte nätmasken för ert nät stämmer med den nättyp
  (A, B eller C) som ert IP-nummer tillhör behöver man
  ändra nätmasken.

  Vi kommer att köra med ett /16-nät,
  ändra era nätmasker till motsvarande.

  Verifiera en sista gång att allt verkar korrekt. Boota sedan
  om datorn och kolla att allt verkar fungera.

  På rotserverdatorn har ni konton med samma namn som era
  landsförkortningar, tex 'se' för sverige och samma password
  som för root-kontot på er dator.
 
  Denna del är godkänd när ni kan köra ftp mot
  ftp.adm.world och hämta hem bind-programvaran
  ftp://ftp.adm.world/pub/bind/bind-8.2.2
  (läggs i /usr/local/src/bind/).


 2. Nu hittar ni ut, men för att era kompisar i de andra
  länderna ska hitta in till er, måste ni se till att
  namntjänsten har rätt information om er.

  Namntjänsten måste få adressuppslagningsinformation
  och baklängesuppslagningsinformation.
  Skriv in informationen i två filer, dns-world, för
  framlängesinformation, och dns-arpa, för
  baklängesinformation. Lägg dessa två filer under
  /usr/local/klient/.

TIPS!  Tänk på att ni bara är klienter, ni berhöver alltså inte
  lägga upp t.ex. SOA-poster.

   Registrering av uppgifter sker med hjälp av ftp.
 
  För att underlätta labbandet så startas namntjänsten
  på ns.adm.world om automatiskt var 10:e sekund.
  För att kunna se loggmeddelanden kan ni titta på filen
  /var/adm/messages med hjälp av tex 'tail -f'

  Så här ska det gå till:
 
  1 För att registrera uppgifter i domänen "world",
   kör ftp mot nic.adm.world, logga in med er landskod
   som användarnamn och ladda upp filen som måste heta
   dns-world. Lägg filerna i den katalog du hamnar i
   när du har loggat in med ftp.

   Ex:
   dator> ftp nic.adm.world
   ftp>put dns-world
   ......
   ......
   ......
   ^D
 
   För att registrera uppgifter i domänen "in-addr.arpa",
   kör ftp mot nic.adm.world, logga in med er landskod
   som användarnamn och ladda upp filen som måste heta
   dns-arpa.

   Ex:
   dator> ftp nic.adm.world
   ftp>put dns-arpa
   ......
   ......
   ......
   ^D

  2 Logga in på datorn för världsadminstrationen,
   nic.adm.world för att titta på /var/adm/messages.

   Ert användarnamn är detsamma som er landsförkortning.
   Samma lösenord som för "root" på er egen maskin.

   (Obs: fler håller på med detta samtidigt så kolla att
    felen ni får är era)
 
 
 

  Denna del är godkänd när man från nic.adm.world kan
  köra telnet till er dator.