Intro
 
        I denna labb ska du skaffa dig lite allmänbildning om nätverktyg.
 
 
 
        Ping
 
        Pinga din grannes dator. Vad kan du dra för slutsatser av det?
        Pinga www-cnr.lbl.gov.  Vad kan du dra för slutsatser av det?
        Pinga 18.181.0.24. Vad kan du dra för slutsatser av det?
 
        Gör "ping -s" på din grannes dator. Vad kan du dra för slutsatser?
 
        Pinga ftp.sunet.se med TTL satt till 1. Förklara vad som händer
        och varför. Hur gör man för att få fyra meddelanden?
 

        Traceroute
 
        För att kunna köra traceroute (och lite andra komandon) måste
         du lägga till modulen admin:
         dator>module add admin
 
        Hur många routrar passerar du på vägen mot:
        rtfm.mit.edu
        acs.ucalgary.ca
        202.229.81.10
 
        Vilka routrar passerar du på vägen mot:
        www.yahoo.se
        sunic.sunet.se

       Vilka slutsatser kan traceroute hjälpa dig att dra?
        Kan du dra några slutsatser om routertopologin?
        Vad säger tiderna?
 
        Hur anger du att traceroute ska skicka högst 2 paket, hoppa
        högst 10 steg och köra mot port 80 på www.nada.kth.se?
 
        kör:
        >ping -s www.nada.kth.se
        och
        >traceroute www.nada.kth.se
        i varsitt terminalfönster. Vad händer och varför?
 

        Ifconfig
 
        Vilka nätgränssnitt ("interface") är definierade för datorn?
        Vilka ip-adresser har de? Hur ser broadcast-adressen ut
        för det här nätet?
        Det bör finnas minst två nätgränssnitt definierade, som
        dessutom har olika syften. Vilket är respektive syfte?
 

        Netstat
 
        Vilka TCP-förbindelser har du uppe?
        Starta en ftp-förbindelse mot ftp.sunet.se.
        Vilka TCP-förbindelser har du uppe nu?
 
        Vilka nätgränssnitt ("interface") har du på datorn?
        Hur ser du information om samtliga socketadresser.
        Hur ser du vilka gränssnitt som används för TCP?
        Hur gör du för att få se ip-adresserna på sifferform istället?

        Titta på arp-tabellen med netstat, varför behöver du en
        arp-tabell i datorn?

        Titta på routingtabellen, varför behöver man en routingtabell i
        datorn?
 
 

       Arp

      Vilken ethernet-adress finns i arp-tabellen för er maskin?
        Hur många element inehåller arp-tabellen på er maskin?
 
        Hur fylls arp-tabellen på?
 
 
 
        Telnet
 
        Använd telnet för att logga in på din grannes dator.
 
        Använd telnet för att prata med httpd på www.nada.kth.se
        Hämta hemsidan. (För att hämta hemsidan skriver du: GET /)
        Vad händer, varför?
        Varför används TCP i stället för UDP för HTTP? Vilka för
        och nackdelar ger det?
 
        Hur går man ur telnet temporärt?
        Hur går man ur telnet slutgiltigt?
 
        Kör telnet mot din egen dator och "daytime"-tjänsten.
        Kör telnet mot "echo"-tjänsten på din egen dator.
 

        Anonym ftp
 
        Hur loggar man in för anonym ftp?
        Vad är det för skillnad på anonym ftp och vanlig ftp?
        Varför behövs både anonym ftp och vanlig ftp?
 
        Hämta hem filen Latin-1-kodtabell.txt1 från ftp.nada.kth.se
        (ftp://ftp.nada.kth.se/pub/Latin-1-kodtabell.txt1)
        Obs! Du *ska* hämta hem den med anonym ftp från kommandoraden,
        inte via Netscape e.d.
 
        Vad betyder följande kommandon i ftp:
                binary
                get
                put
                cd
                lcd
                dir
 
                mget
                mput
                prompt
                hash
 
 

       Mail och smtp, telnet och smtp
 
        Använd "Mail -v" för att skicka brev till någon.
 
        Hur ser man vilka rader som den lokala datorn skriver?
        Hur ser man vilka rader som fjärrdatorn skriver?
        Hur kan man se om postandet av brevet gick bra?
 
        Kör telnet mot mail.nada.kth.se (smtp-porten, se häftet
        lite-av-varje-information) och skicka mail genom att
        prata direkt med smtp.
        De kommandon du behöver är (i ordning): MAIL, RCPT, DATA.
        Hur du skriver dessa ser du i tidigare deluppgifter.