DNS-intro
 

 I denna labb ska du skaffa dig lite almänkunskap om dns-verktyg.
 

 Nslookup

 Använd nslookup för att ta reda på ip-adressen till www.regeringen.se
 Använd nslookup för att ta reda på datorn med ipadressen 128.252.135.4
 
 

 Interaktiv användning av nslookup

 Hur ändrar man server (som man ställer frågorna til)?
 Hur hittar man information av posttyperna SOA, CNAME, MX, PTR, NS,
 A eller ANY, för en domän?
 Hur ställer man icke-rekursiva frågor?
 
 

 Dig
 
 Vilken ip-adress har www.w3.org ?
 Vilken ip-adress har acs.ucalgary.ca ?
 Vilken dator har adressen 130.238.253.5 ?

 Vilka datorer agerar namntjänst för nada.kth.se ?

 Vilken är den primära postdatorn för Nada?
 Vilken är den sekundära postdatorn för Nada?

 Hur ändrar man server (som man ställer frågorna till)?

 Hur hittar man information om posttyperna SOA, CNAME, MX, PTR,
 NS, A eller alla?

 Vem/vilka är ansvarig(a) för domänen mkfc.se?
 
 Fråga två gånger efter IP-adresser för www.microsoft.com.
 Vad skiljer sig mellan svaren?
 Vad kan det finnas för syfte med att svaren skiljer sig?

 Vad heter datorn 195.67.77.12?
 
 

 Bonusuppgift (helt frivillig)

 Gör en minivariant av nslookup (nsl) som mha systemanropen
 "gethostbyname" och "gethostbyaddr" gör adressuppslagning
 och baklängesuppslagning. Även "inetaddr" är en nyttig funktion.
 Skriv programmet i C.

 Syntax: nsl  hostname
  nsl  ip-address