Delegering
 
 I denna laboration ska ni delegera ut er underdomän "nature"
 till en annan grupp. Dock inte samma som är sekundärtjänst
 för er. Prata med oss för att få tag i en delegeringsgrupp.
 Ni ska även ta hand om deras "nature"-domän.

 Er vanliga sekundärtjänst kommer så klart att agera sekundär-
 tjänst även för den "nature"-domän ni har fått er pådyvlade.
 

 Sekundärtjänst för er egen "nature"-domän, som ni just lyckats
 bli av med, kommer att täckas av den andra gruppens sekundärtjänst.

 OBS!!! Ni ska inte delegera baklängesuppslagningen.
 

 Varje grupp måste alltså involvera sig med två andra grupper:
 En grupp som är sekundärtjänst för er egen domän.
 En grupp som ni är sekundärtjänst åt.
 

 Behöver rotservern få reda på någon av dessa förändringar?
 Motivera svaret.
 

 Kort sammanfattning:

 Givet grupp/domän A, B, och S.

 A är er grupp/domän.

 A har city och nature.
 B har city och nature.

 S är sekundärtjänst för A.

 Nu i denna labb ska plötsligt A ansvara för city.A och nature.B;
 samt B ansvara för city.B och nature.A.

**** Det innebär att S har "backupansvar" för
 city.A och nature.B!!!

**** B måste alltså peka ut både A och S som ansvariga för nature.B!!!
 
 
 Men, A har alltså fortfarande har ansvaret för bakåtuppslagningen
 för både city.A och nature.A. Följaktligen är S också fortfarande
 "backupansvarig" för dessa.
 

 

 Labben är klar när allt är korrekt :-)