Nada

2D1392 Internets protokoll och principer 5 p, HT 2000


Välkommen till kursen 2D1392 Internets protokoll och principer. Vi tror att du ska finna kursen intressant, nyttig och rolig. Nyheter och meddelanden angående kursen kommer att visas här.

Resultat från tentan som gick den 18:e december finns på kurskatalogen: /info/protok00/tenta
Tentorna finns snart att hämta på expeditionen.
 

 
Kursledare
Malin Carlzon        malin@nada.kth.se

Platsbegränsning på kursen
40 studenter totalt

Tentamen
Tentamen  går i period 2:
må 18 dec klockan 8-13 i sal Q11-12
ons 10 jan klockan 14-19 i sal D32, D4, E4, F4
gammal tenta 2000-10-26

Föreläsningar
fys+dl
ip+tcp/udp
applikationer
dns
smtp/postfix
dnssec
säkerhet
vem gör vad
andra nätverksprotokoll (tyvärr har vi inte lyckats konvertera detta utan det ligger i .ppt-format, går att öppna med staroffice under unix.)
sip
IPv6
 

Övningar
Uppgifterna löses i förväg till övningarna.
75%närvaro (med lösta uppgifter) krävs för godkänt på kursen.
övning 1
övning 2
övning 3
övning 4
 

Labborationer

1. Introlabb
2. Snifferlabb
3. DNS-intro
4. DNS-klient
5. DNS-nameserver
6. Postfix
7. DNS-delegering
8. DNS-bakåtdelegering
9. DNS-firewall
 

Kurslitteratur
Computer Networks 3:ed av Tannenbaum

Detaljschema:

Obligatorisk närvaro på samtliga laborationer. Student som inte infinner sig på laboration utan meddelad och giltig frånvaro kommer att förlora sin plats på kursen.
75% närvaro på övningar.
 
 
 
 
Kursvecka Föreläsning Övning Lab Föreläsare
V36 onsdag 6/9 kl. 8-10, E2
Fysiska- + datalänklagret
Joachim Malmquist
V36 torsdag 7/9 kl. 8-10, E3
IP
Joachim Malmquist
V37 onsdag 13/9  kl. 8-10, E2
IP + TCP/UDP
kl. 10-12, L12 Joachim Malmquist
V37 torsdag 14/9 kl. 13-17, brun
Intro
V38 onsdag 20/9 kl. 8-10, E2
Inställd
kl. 10-12, L12 Joachim Malmquist
V38 torsdag 21/9     kl. 13-17, brun
Sniffer
V39 Måndag 25/9 kl. 15-17, Q2
Applikationslagret, FTP, HTTP, SNMP, mm
De 3 olika protokolltyperna
Joachim Malmquist
V39 Onsdag 27/9 kl. 8-10, E2
DNS
Michael Westlund
V39 Torsdag 28/9   kl. 13-17, brun
DNS-intro
DNS-klient
V40 Onsdag 4/10 kl. 8-10, E2
DNS
Michael Westlund
V 41 Onsdag 11/10 kl. 8-10, E2
DNS
Michael Westlund
V 41 Torsdag 12/10 kl. 13-17, brun
DNS-ns
V42 Onsdag 18/10 kl. 8-10, E2
SMTP, Postfix/Sendmail
kl. 10-12, L12 Michael Westlund
V 44 Måndag 30/10 kl. 13-15, E3
DNSSEC
Lars Johan Liman
V 44 Tisdag 31/10   kl.12-16, brun
Postfix/Sendmail
V 45 Måndag 6/11 kl. 13-15, E3
Säkerhet
Joachim Malmquist
V45 Onsdag 8/11 kl. 10-12, D31
V 46 Måndag 13/11 kl. 13-15, E3
Vem gör vad - politik inom Internet
Ulla Sandberg
V 46 Tisdag 14/11 kl. 12-16, brun
DNS-delegering
V 47 Måndag 20/11 kl. 13-15, E3
Andra nätverksprotokoll
Michael Degerman
V 47 Tisdag 21/11 kl. 12-16, brun
DNS-bakåtdelegering
V 48 Måndag 27/11 kl. 13-15, E3
SIP
Jörgen Björkner
V 49 Måndag 4/12 kl. 13-15, E3
IPv6
Bengt Görden,
Hans Fischer
V 49 Tisdag 5/12 kl. 12-16, brun
DNS-firewall
V 50 Måndag 11/12 kl. 13-15, E3
Repetition, tentaräkning
Malin Carlzon
 Tentaperiod 4

Nyttiga Länkar:

An Internet Encyclopedia: http://www.freesoft.org/CIE/
Postfix: http://www.postfix.org/
Ethereal: http://ethereal.zing.org/
 

Preliminära läsanvisningar:

Tannenbaum:
Kap 1:


Kap 2:


Kap 3:


Kap 4:


Kap 5:


Kap 6:


Kap 7:


+ annat utdelat material
(mycket av detta är mest till för labbarna, men tex kan föreläsningsanteckningar,IPv6 material och baklängesuppslagning i DNS vara bra att läsa igenom innan tentan)

Utdelat material är bla: