Nada

Kursanalys för 2D1390 (intnet05)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D1390 Internetprogrammering (4p)
ExaminationLAB1 (3p), PRO1 (1p)
Kursen genomfördPeriod 2 läsåret 2005 / 2006
Föreläsningar16 h (8 st tillfällen)
Lab (schemalagt)32 h (16 st tillfällen)
KurslitteraturFöreläsningsanteckningar
Antal studenter62 (killar: 49, tjejer 13)
Klara med LAB1 2006-06-0182% (killar: 84%, tjejer: 77%)
Klara med LAB2 2006-06-0181% (killar: 82%, tjejer: 77%)
Prestationsgrad 2006-06-0181% (föregående läsår: --%) (killar: 83%, tjejer: 77%)
Examinationsgrad 2006-06-0177% (föregående läsår: --%) (killar: 78%, tjejer: 77%)
KursansvarigSten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Studentenkät