2d1390 intnet05

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Övergripande

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 10% (2 st) Mycket lätt
  2. 20% (4 st) Lätt
  3. 50% (10 st) Medel
  4. 20% (4 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Laborationerna tar mycket tid om man inte har någon vana alls av internetprogrammering.
  ---
  Ganska svår eftersom man hade så lite material tillhandahållet från kursledninen.
  ---
  rätt svårt men svårihetsgraden ökar ju inlärningskurvan.. :)
  ---
  Högre krav på struktur, komplexitet och krav efterfrågas, speciellt i projektapplikationen.
  ---
  Skiftande svårighetsgrad. Medel är ett genomsnitt
  ---
  Lab pek och instructioner otydliga så att det är svårt att jobba på för att det är väldigt mycket stångande
  ---
  Kanske inte så hemskt svår men tog oerhört mycket tid i anspråk.
  ---
  Tar upp grunderna i internetprogrammering. Anses som lätt för mig, men kan tänka mig att personer som kanske inte stött på html och jsp etc. tidigare har lite svårare. Överlag en mycket bra nivå!


 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 50% (10 st) Ja, mycket
  2. 40% (8 st) Ja
  3. 10% (2 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Betydelsefult ämne.
  Passar bra efter databaskurser.

  ---
  Jag tycker jag lärde mig lite för lite om varje sak
  ---
  En av de få kurser på KTH som med lite arbete skulle kunna bli yrkesförberedande "på riktigt".
  ---
  Kanske mer exempel på hur de olika delarna återspeglas i näringslivet
  ---
  Himla kul och intressant! Bra att man får testa flera olika tekniker.
  ---
  Tar upp grunderna vilka är mycket viktiga för att kanske vidare lära genom egen kodning eller läsa andra påbyggnadskurser.


  Föreläsningar

 3. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 10% (2 st) Mycket bra
  2. 40% (8 st) Bra
  3. 25% (5 st) Acceptabelt
  4. 15% (3 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 10% (2 st) Jag deltog ej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Lite för lite material och instruktioner för att utföra laborationerna. Speciellt eftersom det inte finns någon kursbok.
  ---
  Bra med datorpresentation.
  ---
  Föreläsningarna var bra. Dock behövs många fler konkreta KOMPLETTA EXEMPEL på vad som lärs ut, utdelat i papperform på föreläsningarna eller på webben.
  ---
  Det gick lika bra att läsa till sig ämnent som att gå på föreläsningarna.
  ---
  Kändes inte helt förberett, då blir det nog inte lika pedagogiskt
  ---
  Kunde ha haft ett högre tempo på föreläsningarna, anteckningar delas ju faktiskt ut innan varje föreläsning.
  ---
  Bra på att förklara utförligt. I vissa fall kanske för bra ;)
  ---
  Sten förklarar tydligt och gör det lättförståeligt även för oss som inte är underbarn när det gäller programmering. Ibland kanske till och med lite väl grundläggande.
  ---
  Bra innehåll på föreläsningarna, kanske kunde öka takten då en del föreläsningar kändes lite för lätta men tog för lång tid. Beror givetvis på resterande kursares tycke!


  Laborationer

 4. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 25% (5 st) Mycket bra
  2. 30% (6 st) Bra
  3. 45% (9 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Dock tar de mycket tid
  ---
  Kunde vara flera assistenter eftersom det är så många som vill ha hjälp samt redovisa.
  ---
  Bra innehåll. Dock borde första labben kommit senare, och mer dokumentation på SQL och JSP tillhandahållits.
  ---
  Vi behövde inte mycket hjälp, men väntetiderna på redovisning var i längsta laget..
  ---
  Mer komplexitet, mer struktur och framförallt uppdaterade teknikval liksom serverprogramvara efterfrågas!
  ---
  Ibland uppstod problem med tekniken, vilket kändes jobbigt. Vet inte hur detta skulle kunna åtgärdas dock.
  ---
  Skiftande svårighetsgrad även här. Labb 3 och 4 tog bara ett par timmar styck, medan de övriga ställde till med betydligt mer problem.

  Dessutom oklart vilken java-version som skulle importeras för Orion

  ---
  Som sagat ovan svåra att förstå vad som skall läras t ex så vet man inte hur man skall skapa en databas ordentligt i labb 3
  ---
  Hade bra innehåll, tyvärr föll det bort ganska många labbar då det kanske var för många redan från början. Hade gärna sett att J2ME labben hade varit med.


  Övrigt

 5. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Ge nästa kursomgång länken till denna PHP-manual:
  http://www.php.net/get/php_manual_sv.chm/from/a/mirror

  Jag skulle själv just nu vilja veta var jag kan hitta en liknande manual för JSP. Svårt...

  ---
  Nån typ av deadline vore trevligt.
  Det blir lätt att man skjuter upp labbarna annars.

  ---
  bra bra..
  ---
  Kursinriktningen är suverän. De föråldrade, tekniska förutsättningarna (Orion Server...jag menar...hej...) och alltför låga krav för att det ska bli riktigt intressant, drar dock ned betyget.
  ---
  Intressant och mycket givande kurs, bra innehåll där grunderna i det mesta togs upp.
  ---
  Jag ångrar inte att jag läste kursen. Den gjorde det den skulle och uppfyllde förväntningarna.
  ---
  Laborationerna tog som sagt var lite väl mycket tid. Synd att vi inte hann med .NET.


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.