Nada

2D1390, Internetprogrammering ht 2005

(info till handledare)

Senaste nytt

 • För att få tillgång till javamail måste ni lägga till /pkg/java/JavaMail-1.1.3/mail.jar till er CLASSPATH, se även JavaMail API - FAQ.

 • Glöm inte att fylla i kursutvärderingen när du är klar med kursen.
  Tryck här för att hämta kursenkäten:

 • Redovisningstider för projekt / restlabbar:
  Tryck här för att hämta bokningslistor:

  Använd simamanager för hjälp:
  module add sima
  sm
  välj kurs intnet

 • Registrera dig här för att hamna i res, NADA:s resultatsystem

 • Föreläsningarna finns här.
  Föreläsningsanteckningarna är kortfattade och därmed svårtolkade om man inte följer med på föreläsningarna vilket kan vara ett tips!

 • Ni kan inte redovisa samtliga laborationer vid ett och samma tillfälle då handledaren blir upplåst hela passet.
  P g a detta gäller följande regel: En labb per tillfälle.

 • De svåraste labbarna är de två första, detta för att man ska arbeta parallellt med projektet under kurserns andra hälft.

 • Studenterna på denna kurs har många olika ursprung och detta har skapat problem med konton/passerkort, läs detta.

 • Här finns kursens Resultat
  Uppgifterna sparas i ett år från kursstart, sedan får man göra om labbarna.

  Schema

  ...finns här

  Föreläsningar

  F1: Introduktion

  F2: HTML

  F3: Javascript

  F4: PHP

  F5: JSP

  F6: Applets

  F7: RMI

  F8: Gästföreläsning: XML

  F9: Gästföreläsning: ASP.NET

  Laborationer

  Man får jobba i grupper om högst 2 deltagare under laborationerna.

  1. Laboration 1: Protokoll
  2. Laboration 2: DHTML

  3. Laboration 3: PHP

  4. Laboration 4: JSP
  5. Laboration 5: Applets

  6. Laboration 6: RMI

  7. Projekt:Valfritt projekt
  8. Valfri uppgift i godtycklig internetprogrammeringsteknik.
   En minimal applikation bör innehålla någon form av databasinteraktion, i övrigt kan den utformas med ganska stor frihet.
   Den underliggande databasen bör bestå av 2-3 tabeller med 3-4 kolumner per tabell och gruppdeltagare.
   Innan ni påbörjar implementeringen ska ni skriva en specifikation av ert projekt. Denna utgörs av:

   Specifikationen ska godkännas av kursledaren vid ett laborationstillfälle. Denna bör vara klar då halva kursens labtillfällen genomförts.

   Betyg

   Laborationerna är den enda examinationsformen i denna kurs.
   De första tre utgör momentet LAB1 (3p) och den sista motsvarar LAB2 (1p)
   Kursen har betygskala u,3,4,5. För att få en trea krävs att man redovisar samtliga laborationer.
   Extrauppgifter finns till laboration 1 - 6 och är betygshöjande.
   Sammanlagt finns 6 extrauppgifter.
   För att få betyg 4 krävs att 4 av 6 extrauppgifter lösts.
   För att få betyg 5 krävs att 6 av 6 extrauppgifter lösts. För SU-studenter går gränsen för VG vid 5 extrauppgifter.

   Kurslitteratur

   Föreläsningsanteckningar.

   Hederskodex

   Som deltagare på kursen är det obligatoriskt att följa NADA:s hederskodex.
   Sidansvarig:<stene@nada.kth.se>