Kontakt
bild3 bild2 bild1
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Tenta

Ordinarie tentatillfälle är lördagen den 22 oktober 09-13 i E-huset. Därefter blir nästa tentatillfälle i julperioden, onsdag 11:e januari 14-18 L51 (eventuellt också L42).

Tillåtet hjälpmedel på tentan är upp till två valfria böcker om programspråket C++. Det är tillåtet att anteckna i boken. Pappersutskrifter eller pappersanteckningar är inte tillåtna.

Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren via studentexpeditionen där särskild blankett för klagomål finns att tillgå.

Alexanders extentor:

Johnnys extentor:

Hösten 2005 kommer tentan att bli mindre i omfattning. Godkäntgränsen kommer att vara 23p av 39.
Sidansvarig: Alexander Baltatzis <alba@kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-02