Kontakt
bild3 bild2 bild1
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Kursanalys

Kurs:           Programsystemkonstruktion med C++
Kursnummer:        2D1387
poäng:          4 poäng
tid:           period 1-2 2005
Kursledare:        Alexander Baltatzis
Kursassistent:      Daniel Aarno
Övningsassistent:     Jonas Sjöbergh 
Övningsassistent:     Douglas Wikström
Övningsassistent:     Daniel Aarno

Antal föreläsningar: 9x2 = 18h
Antal övningar:   4x2 = 8h
Antal laborationer: 28h per grupp

Kurslitteratur:


Antingen 
* Josee Lajoie, Stanley Lippman, C++ Primer, 3rd & 4th edition
eller 
* Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd edition/special edition, ISBN 0-201-88954-4

Rekommenderas:
* Nicolai Josuttis, The C++ standard library, ISBN 0-201-37926-0

Kommentar

I år kom Lippmans 4e edition ut. Den är helt omorganiserad vilket gör den intressant eftersom kritiken mot 3:e var att den svår att hitta i. Boken verkar mycket uppskattad och jag ämnar skaffa ett eget exemplar.

Statistik

Kursmoment:
Ten1:           1p
Lab1:           3p

Alla 060115 (förra årets siffror i parentes)antal aktiva elever      =  82
antal godkända elever LAB1  =  42  51.22%
antal godkända elever TEN1  =  69  84.15%
antal examinerade elever   =  42  51.22% (41.8%)
prestationsgrad        =     59.45%	(59%) 

Nu körs res kommandon enbart killar , var god vänta ...

antal aktiva elever      =  73
antal godkända elever LAB1  =  40  54.79%
antal godkända elever TEN1  =  63  86.30%
antal examinerade elever   =  40  54.79%
prestationsgrad        =     62.67%

Nu körs res kommandon enbart tjejer , var god vänta ...

antal aktiva elever      =  9
antal godkända elever LAB1  =  2  22.22%
antal godkända elever TEN1  =  6  66.67%
antal examinerade elever   =  2  22.22%
prestationsgrad        =     33.33%


Jag förväntar mig fler som blir klar med kursen. Flera har skjutit upp framför allt sista labben till sommaren. Förra året steg prestationsgraden från 59% till 70% efter sommaren.

Förändringar inför denna kursomgång

Väntetider

För att råda bot på de långa väntetiderna från förra året gjordes en av labbarna om och studenterna lämnade in sin kod för rättning. Sedan schemalades redovisningarna i grupper om tre. Väntetidern minskade väsentligen. Det fanns stora administrativa svårigheter att hantera bortfallet av inplanerade handledare. Det var även svårt att administrera kompletteringar av labbarna. Kvaliten på rättningen kan förbättras om man automatiserar fler funktionstester.

Deadline för extrauppgifter

Deadline för extrauppgifterna till lab1 och lab2 sattes till period 2. Det fick en olycklig oförutsedd effekt eftersom flera väntade med att börja med att göra extrauppgifter och kanske även labbarna tills tentaresultatet anslagits.

Nytt labbmoment

Jag lade ner en hel del tid på att lägga in ett nytt labbmoment. Jag ville att studenterna skulle få känna på att bygga ett stort C++ projekt. Efter att ha stött på flera tekniska problem att genomföra projektet med ett teststudentkonto strök jag detta moment.

Labbformuleringar

Labbformuleringarna har finslipats ytterliggare inför den här kursomgången. Projektlabbens formulering klargör dess målsättning tydligt - att visa att man kan C++. Tidigare var detta underförstått.

... Spelet är ditt sätt att visa att du behärskar centrala delar av språket C++. Att du vet hur polymorfism och virtual fungerar,at t du kan sätta restriktioner på data med public/private/friends/const,att du kan hantera minnesalokering rätt och att du kan använda STL...

Undervisning

Undervisningen har bedrivits dels som föreläsningar (8x2h) och övningar (4x2h). En mycket bra gästförelästning om datasäkerhet hölls av Gunnar Kreitz.

Jag har av en av kursdeltagare fått beröm för att jag alltid upprepat frågor som ställts under föreläsningarna innan jag besvarat dem. Jag är mycket tacksam för den kommentaren. Jag var inte medveten om det själv och ska tänka på det även fortsättningsvis.

Examination

Examinationen består av labbar (3p) och tenta (1p). Tentan ska spegla teoridelen av kursen. Labbarna är praktiskt orienterade. De består av två grundläggande labbar och en större projektlabb. Det går att höja sitt betyg genom att göra extrauppgifter till labbarna.

Förändringar till nästa läsår

Tentan

Tentan tar alldeles för lång tid att rätta och det arbete som läggs ner på precisera felen uppskattas av alltför få (det är inte många som hämtar ut sin tenta). En ny modell för tentan borde införas. T.ex. skulle man kunna tänka sig en grovmodell för tentarättning där resultaten inordnas i följande kategorier.
 • Underkänd
 • Nästan godkänd
 • Godkänd
 • Nästan VG
 • VG
Därefter skulle en tidsbegränsad komplettering kunna erbjudas till de som nästan klarat sig eller nästan fått VG. Förhoppningsvis spills ingen tid på att vänta på tentaresultaten innan man griper sig an resterande labbmoment.

Nytt labbmoment

Jag ska göra ett nytt försök att införa ett nytt labbmoment.

Gästföreläsare från dataspelsvärlden

Jag har tagit kontakt med två dataspelsföretag under armadan som verkar intresserade att komma och gästföreläsa på kursen.
Sidansvarig: Alexander Baltatzis <alba@kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-30