bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Jobba hemma

Det finns flera olika C++ kompilatorer som går att ladda hem eller få via KTH. Det är krav att lab1 ska kunna kompileras med gcc.

Det går att logga in hemifrån på nadas datorer. Det krävs programvara för säker inloggning vilket står beskrivet här. Vanliga ftp-program går normalt inte att använda såvida de inte har stöd för ssl.

Med t.ex. programmet openssh kan man dels överföra sina filer.

och också testköra på skolans dator. javac i ssh

Om du loggar in till my (ssh my.nada.kth.se) där solaris 9 är installerat och kompilerar där blir binären inte kompatibel med datorsalarnas solaris 10.

Sidansvarig: Alexander Baltatzis <alba@kth.se>
Uppdaterad 2005-09-15