bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Böcker

De böcker som rekommenderas på kursen är

  • Josee Lajoie, Stanley Lippman, C++ Primer tredje eller fjärde utgåvan
  • Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, tredje utgåvan, specialutgåvan eller svenska översättningen.
De rekommenderas därför att jag vet att allt står i dessa böcker. Det finns flera alternativa böcker om C++ som antagligen räcker för kursen och som kanske passar dig bättre. För att avgöra om en alternativ bok täcker på djupet kan du pröva slå upp följande begrepp och bedöma bokens förklaringar: funktorer/funktionsobjekt, funktionspekare till medlemsfunktioner, unions, mutable, dynamic_cast.

Läsvärda böcker

Det finns andra böcker som är varmt rekommenderade även om de inte är nödvändiga för att klara kursen. En bra referensbok m STL är:

  • Nicolai Josuttis, The C++ standard library a tutorial and reference

Sidansvarig: Alexander Baltatzis <alba@kth.se>
Uppdaterad 2005-09-11