English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

Nyheter

2008-10-12 Förbättra din C++ även efter kursens slut: gratis C++-tips

2004-08-25 Omtentorna är rättade. Fyra skrev och samtliga fick godkänt. Tentorna finns att hämta på Nadas studentexpedition. Resultatet kan ses med res-kommandot: res show cprog03

2004-06-18 Nästa restlabbstillfälle kommer att hållas måndagen den 23 augusti klockan 10 till 12 i Röd sal.

2004-06-07 Nästa omtenta kommer att hållas tisdagen den 17 augusti klockan 14-19 i sal Q23.

2004-03-16 Kursanalysen är färdigställd.

2004-03-08 Jag vill påminna om nästa restlabbstillfälle som är tisdagen den 23 mars klockan 13.00. Se även labbsidan.

2004-01-30 Omtentan är nu rättad. Godkäntgränsen sattes till 21p (av 45). 67% av 36 skrivande klarade den gränsen. Tentan finns att hämta på Nadas studentexpedition på måndag.

2004-01-06 Omtentan hålls torsdag 15 januari 2004 klockan 14-19 i sal D34. Tillåtet hjälpmedel på tentan valfri bok om programspråket C++, fri från anteckningar. Ni behöver inte anmäla er till tentan.

2003-12-09 Restlabbtillfällen i vår.

2003-12-08
Nu finns det en kursutvärderingsenkät klar som vi önskar att ni fyller i.

2003-12-07 Den 9:e december är det sista redovisningstillfälle för bonuspoäng på projektuppgiften. Om du vill redovisa den 9:e december skall du boka tid (eller så får du skriva upp dig på ledig tid i labbsalen). Tidsbokning görs som vanligt med bokkommandot som finns förklarat på labbsidan. Under veckan kommer vi ha två extra labbtillfällen (11/12 och 12/12) som egentligen är avsedda för redovisning av extrauppgifter. Det går dock bra att redovisa de ordinarie labbuppgifterna och projektuppgiften vid dessa två extratillfällen. I vår kommer vi ha ett fåtal tillfällen (information kommer upp på hemsidan) för restlabbar då det går bra att redovisa både ordinarie uppgifter och extrauppgifter.

2003-11-10 Senare i höst kommer vi att länka in en kursutvärderingsenkät på kurshemsidan. Om ni har förslag på frågor som bör ingå i enkäten får ni gärna höra av er till mig. Resulatet kommer att sammanställas och presenteras (på kurshemsidan) någon gång i början av nästa period.

2003-11-10 Tentorna är nu färdigrättade och finns att hämta på Nadas studentexpedition (plan 2). Gränsen för godkänt sattes till 20 poäng (gränserna för högre betyg däremot är oförändrade). Ni kan se resultatet direkt i ett terminalfönster genom att skriva res show cprog03.

2003-10-30 Lösningsförslag till tentan finns på tentasidan eller direkt här.

2003-10-27 Glöm inte att boka tid för redovisning om ni vill redovisa den 5 november som är sista dag för bonus på labb2 (instruktioner). På labben, som den här gången kommer att hållas i salarna röd, orange och gul, kommer vi precis som förra gången sätta upp listor där det står vilken labbhandledare ni skall redovisa för. Skriv gärna upp på den listan bredvid era namn namnet på den dator som ni sitter vid.

2003-10-15 Jag vill påminna om tentan som går mitt i kursen, alltså redan nu snart i första tentaperioden. Datumet är lördagen den 25/10 och tiden är 14.00-19.00 (mer info om tentan finns här).

2003-10-09
Nya OH-bilder från sista föreläsningen

2002-09-29 Jag har lagt till lite information om slutredovisningstillfällena på labbsidan. Det står bland annat att vi sätter upp bokningslistor i en av labbsalarna under slutredovisningstillfällena. På dessa kan ni se vilken handledare som ni kommer att redovisa för och skriv även gärna upp på listan (brevid ert namn) vid vilken dator som ni sitter.

2003-09-26
Jag har hittills tillåtit att man bokar tid för redovisning så sent som 15 min innan labbpasset börjar. Det visade sig vara för lite tid för att förbereda inför labben så jag har ökat tiden till 30 min. Det bör dock inte påverka er så mycket. Hinner ni inte boka kan ni komma till labbsalarna ändå och skriva upp er på en ledig tid om sådan finns, men det brukar det göra.

2003-09-22 Fredag 26/9 är sista redovisningdatum för bonuspoäng för laboration 1. Om ni vill vara säkra på att få redovisa den dagen skall ni boka tid (instruktioner finns på labbsidan). Om ni glömmer bort att göra det eller kommer på för sent att ni vill redovisa vid det tillfället går det bra att gå till labbsalen ändå. Troligtvis finns det redovisningstider över. Labbhandledarna har dessutom fått instruktioner om att hjälpa studenter som använder SIMA-listan, då de (eventuellt) har tid över.

2003-09-10 OH-bilder från övningarna finns på den här sidan.

2003-09-05 Morgonens föreläsning utgick tyvärr pga av osynkade scheman. Vi har bokat in en ersättningstid, och ni är välkomna till den tredje föreläsning i cprog på måndag 8/9 klockan 15-17 i D2 istället.

2003-09-04 Emacstips

2003-09-04 Imorgon är första labbtillfället och det i salarna spel, sport och musik på plan 5 i D-huset. Ni som fn inte har tillgång till de salarna kan få tillfälligt tillträde under kursens gång genom att gå till Delfi. Har ni bara cprog 2D1387 i Ladok kommer Delfi att ge tillträde till de salar som ni behöver komma in i.

2003-09-03 Hitta någon att labba med om du är själv. Se listan eller be att bli uppskriven!

2003-09-02 OH-bilder om administrativ information från första föreläsningen.

2003-08-11 Det nya schemat ligger under fliken kurspm. Observera att det schema som skapas av schemageneratorn är inaktuellt.

2003-08-11 Ny kurshemsida enligt ny nadastandard

   


Sidansvarig: Ronnie Johansson <rjo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-10-12