English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

KursPM med schema

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Schema

Observera att detta schema är det som gäller. Schemat som skapas av schemageneratorn är inaktuellt.

Aktuellt schema

Du som använder KTH:s schemagenerator kan använda denna kod för att lägga till cprog-kursens schema till dina övriga kurser.

topp>>

Kursledare

Föreläsare och kursledare är Johnny Bigert, johnny @ nada.kth.se. Frågor som inte direkt rör föreläsningarna ställs till Ronnie Johansson. rjo @ nada.kth.se. som är kursadministratör, eller till någon av övningsassistenterna.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen förutsätter kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande 2D1359/2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys, 2D1343 Datalogi eller 2D1344 Grundläggande datalogi. Kursen kan ej kombineras med 2D1358 OOPK med C++.

topp>>

Kursens mål

Kursens mål är att ge

 • goda kunskaper om alla delar av programspråket C++
 • kännedom om och färdigheter i metoder för utveckling, dvs. utformning, implementation, provning och avlusning, av program i C++
 • ingående kännedom om svårigheterna med och svagheterna hos C++ och metoder att råda bot på dem,

för att studenterna ska

 • kunna utveckla fungerande programmoduler i C++ på ett effektivt sätt.

topp>>

Kurslitteratur

Bok

Kurslitteratur är antingen Lippman eller Stroustrup. För referens rekommenderar vi att ni köper en bok om standardbiblioteket (exempelvis Josuttis nedan). Böckerna säljs i kårbokhandeln.

 • Josee Lajoie, Stanley Lippman, C++ Primer, 3rd edition , ISBN 0-201-82470-1
 • Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd edition/special edition, ISBN 0-201-88954-4
 • Nicolai Josuttis, The C++ standard library, ISBN 0-201-37926-0
Boktips från föreläsningarna:
 • Ellis, Stroustrup, The annotated C++ reference manual - Kommenterad version av den gamla standarden.
 • Stroustrup, The design and evolution of C++ - Språkets utveckling och historia.
 • Meyers, Effective C++ - Mycket bra bok med 50 tips på hur man utnyttjar C++ effektivt.
 • Bulka, Mayhew, Efficient C++ Hyffsat bra bok om hur man skriver effektiva C++-program.
 • Alexandrescu, Modern C++ Design - Avancerad och bra bok om mallar.

Kursbunt

Kursbunten kommer att finns att köpa på studentexpeditionen.  Priset är 50 kr.
Ni kan även läsa materialet on-line. Obs! Skriv inte ut dem på Nadas skrivare.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-­fr 9.45-­11.30 och må-­to 12.45­-14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15. Delfi ligger previs bredvid studentexpeditionen.

Kursuppläggning

I korta drag: Föreläsningarna tar upp all information om C++ som du förväntas kunna på tentan. Övningarna erbjuder repetition, fördjupning och möjlighet att ställa fler frågor. Observera att laboration 1 är en förhållandevis enkel och kort laboration och att laboration 2 är betydligt mer omfattande. Det är därför en god ide att komma igång med labbandet så fort som möjligt.

topp>>

Examination

Kursen har två obligatoriska moment i Ladok nämligen:
 • TEN1 - Tenta, 1 poäng
 • LAB1 - Datorlaborationer, 3 poäng

För att klara kursen krävs att du får godkänt på båda momenten.

TEN1 är en betygslös tenta vars maxpoäng är 45. Godkäntgränsen ligger ungefär vid 25 poäng. LAB1 omfattar laboration 1, laboration 2 och en friare projektuppgift. Till laborationerna och projektuppgiften hör också extrauppgifter som kan ge högre betyg. Om man dessutom redovisar labbar och projektuppgift innan sista redovisningstillfället får man tre bonuspoäng som även de kan höja betyget. Slutbetyget beräknas genom att summera poängresultatet på tentan med poängen för redovisade extrauppgifter och för bonuspoäng (maxpoäng är 120).

Betyg KTH student
Poäng
Betyg SU student
Poäng
4
59
VG
69
5
79För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

För att bli godkänd på en labb så ska du dels ha utfört labbuppgiften och dels kunna redogöra för uppgiften och lösningen. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp. Om det var några dagar sedan du gjorde labben, så ska du läsa på inför redovisningen så att du verkligen kan redogöra för uppgift och lösning. Om du har gjort labben i en annan miljö en den du kommer att redovisa i (Nadas labbsalar troligtvis om du inte använder egen laptop) måste du innan redovisningen se till att allting kommer att fungera under redovisningen.

Sista dag för bonuspoäng på respektive laboration och projektuppgift framgår av tabellen nedan

Programmeringsuppgift
Sista datum
Laboration 1
26 september
Laboration 2
5 november
Projektuppgift
9 december

Tenta

Ordinarie tentatillfälle är lördagen den 25 oktober 14-19 i sal Q12-15 och Q21-Q24. Därefter blir nästa tentatillfälle i julperioden: torsdag 15 januari 2004 klockan 14-19 i sal D34. Tillåtet hjälpmedel på tentan valfri bok om programspråket C++, fri från anteckningar.

Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren via studentexpeditionen där särskild blankett för klagomål finns att tillgå.

topp>>

Konto vid Nada

Om du inte har ett datorkonto på Nada sedan tidigare kommer du troligtvis att behöva det nu när du labbar i den här kursen. Konto kan man skaffa sig genom ett besök till Delfi, som är Nadas systemgrupps mottagning och som finns på Osquars backe 2, plan 2 (precis bredvid studentexpeditionen). Ni som normalt inte har tillgång till laborationssalarna på plan 5 i D- (mat- och musiksalen, konst-, sport- och spelhallen) och E-husen (Grå, karmonsin, magenta) kommer att få det eller kan ni ordna det på egen hand hos Delfi. 

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Analysen av förra årets kursomgång ledde till att betygssystemet förenklades och att poängen för extrauppgifterna nu mer motsvarar arbetsinsatsen för respektive uppgift. Vi har även infört en särskild övningsgrupp, grupp 1, som kommer att hålla ett högre tempo.

topp>>

    


Sidansvarig: Ronnie Johansson <rjo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-11