2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

Resultat av kursutvärdering


  Kursutvärderingsfrågor för Programsystemkonstruktion med C++, 2D1387


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (1 st) Mycket lätt
  2. 17% (5 st) Lätt
  3. 55% (16 st) Medel
  4. 21% (6 st) Ganska svår
  5. 3% (1 st) Mycket svår


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 90% (26 st) Ja
  2. 3% (1 st) Tveksam
  3. 7% (2 st) Nej


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 48% (14 st) Ja, mycket
  2. 45% (13 st) Ja
  3. 7% (2 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej


 4. Förkunskapskraven för kursen är Java och objektorientering. Tycker du att förkunskapskraven är tillräckliga?

  1. 93% (27 st) Ja
  2. 7% (2 st) Tveksam
  3. 0% (0 st) Nej


 5. Vad tycker du om kursbunten (inneh. kurspm, labbpek, extentor, labbkvitto)?

  1. 7% (2 st) Mycket bra
  2. 55% (16 st) Bra
  3. 21% (6 st) Hyfsat
  4. 3% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 14% (4 st) Har inte använt kursbunten

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Föreläsningsanteckningarna kunde varit mer innehållsrika och förklarande. För egen del tycker jag att man ska kunna ha nytta av dem även om man missat föreläsningen, men ibland var de lite för kryptiska för det...
  ---
  Labbpeken behöver göra tydligare.
  ---
  Skulle vara bra med föreläsningsanteckningar som går att läsa och förstå bättre även om man missat en föreläsning.
  ---
  Några fel som borde rättas.
  ---
  Tillsammans med den mycket bra boken C primer funkade den bra
  ---
  En del artiklar som knyter an till extrauppgifter hade varit intressant.


 6. Vad tycker du om den rekommenderade boken: The C++ Programming language? av Stroustrup

  1. 14% (4 st) Mycket bra
  2. 3% (1 st) Bra
  3. 7% (2 st) Hyfsad
  4. 14% (4 st) Mindre bra
  5. 7% (2 st) Dålig
  6. 55% (16 st) Har inte använt den

  Ev. kommentar om boken:

  Känns som man redan ska kunna en del eller veta vad man letar efter för att ha nytta av den. Jag använde webben mer.
  ---
  c direkt verkar bättre, rekommendera den istället
  ---
  Läste bara inledningsdelen.
  ---
  Oorganiserad, svårt att hitta, mycket då registret var svårt att hitta i
  ---
  Jag hade en annan som var mycket bra - men tyvär kommer jag inte ihåg namnet på den!
  ---
  Väldigt jobbig att sätta sig in i. Han skriver opedagogiskt.
  ---
  En bra bok. Lätt att slå upp detaljer. Inte så mycket onödigt runt-prat. En extra bonus är kapitlen om konstruktion av objektmodellerade program och programutvecklingsteknik.


 7. Vad tycker du om den rekommenderade boken: C++ Primer av Lippman och Lajoie

  1. 3% (1 st) Mycket bra
  2. 3% (1 st) Bra
  3. 21% (6 st) Hyfsad
  4. 10% (3 st) Mindre bra
  5. 3% (1 st) Dålig
  6. 59% (17 st) Har inte använt den

  Ev. kommentar om boken:

  säkert pedagogisk om man läser den från pärm till pärm, men vem orkar göra det med en programmerings bok?
  Det som behövs i en bra bok är många fungerande exempel, samt förklaring till varför det fungerar. Lippman
  gör precis tvärt om. Slänger in mangder med exempel på felaktig kod, och sen får man läsa sig till hur man
  ska göra istället.

  ---
  Väldigt pratig. Något ostrukturerad.
  ---
  Väldigt bra register
  ---
  Bra när man är totalt färsk, men när man lärt sig lite blir den oanvändbar
  ---
  Jag har både Stroustrup och Lippman, och jag tycker att Lippman är dålig. Det är nästan omöjligt att slå upp specifika detaljer i den. Om man läser från pärm till pärm är den nog ok, men det är alldeles för mycket utbroderingar i texten, den kunde varit hälften så tjock och ändå innehålla allt.


 8. Vad tycker du om den rekommenderade boken: The C++ Standard Library av Josuttis

  1. 7% (2 st) Mycket bra
  2. 10% (3 st) Bra
  3. 17% (5 st) Hyfsad
  4. 3% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 62% (18 st) Har inte använt den

  Ev. kommentar om boken:

  har köpt den men inte hatf så stor användning för den...
  ---
  Inte särskilt användbar. Bättre med en webbsida och Primer.
  ---
  Köpte den men har bara använt den en gång......
  ---
  En mycket effektiv och användbar beskrivning av standard-biblioteket, lätt att slå i.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 45% (13 st) Mindre än 20%
  2. 0% (0 st) 20-40%
  3. 7% (2 st) 40-60%
  4. 10% (3 st) 60-80%
  5. 38% (11 st) Mer än 80%


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används hjälpmedel (exempelvis OH) på ett lämpligt sätt?)

  1. 17% (5 st) Mycket bra
  2. 31% (9 st) Bra
  3. 10% (3 st) Acceptabelt
  4. 3% (1 st) Mindre bra
  5. 7% (2 st) Dåligt
  6. 31% (9 st) Har inte deltagit

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  för mycket tid gick åt till specialfall och att svara på komplicerade frågor som inte riktigt hörde till kursen (därför slutade jag gå på föreläsningarna)
  ---
  Rörig blandning mellan tavla och OH. Tavelanteckningarna mycket ostrukturerade. Dock, engagerad och kunnig föreläsare.
  ---
  Bra med lite utsvävningar in på mera avancerade områden
  ---
  Min låga närvaro beror INTE på att jag ansåg föreläsningarna för dåliga, utan på många andra, kolliderande kurser och att jag ansåg mig behärska en stor del av ämnet på förhand.
  ---
  Gamla anteckningar användes, vilket kändes lite trist. Kan inte föreläsaren iaf skriva aktuellt årtal på oh-bilderna? Förvirrat och oplanerat, de felsta exempel helt tagna urluften och oftast avbrutna mitt i då föreläsaren upptäcker att det är för svårt eller inte är relevant. Slöseri med tid!
  ---
  Det var mycket bra tycker jag, men för lite tekniska detaljer för min egna personliga del.


 11. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 38% (11 st) Grupp 1: Ola
  2. 28% (8 st) Grupp 2: Jonas
  3. 7% (2 st) Grupp 3: Douglas
  4. 3% (1 st) Grupp 4: Ronnie


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 52% (15 st) Mindre än 20%
  2. 3% (1 st) 20-40%
  3. 0% (0 st) 40-60%
  4. 3% (1 st) 60-80%
  5. 41% (12 st) Mer än 80%


 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 21% (6 st) Mycket bra
  2. 31% (9 st) Bra
  3. 17% (5 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 31% (9 st) Har inte deltagit

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag slutade gå på övningarna för att det kändes som att de tog upp exakt samma saker som föreläsningarna. Nu vet inte jag hur alla grupper var, men för min del hade det varit intressant med annat än det som tas upp på föreläsningar.
  ---
  Jag deltog endast i en övning, av samma anledning som för föreläsningarna.
  ---
  Övningarna låg lite efter själva schemat.
  Det skulle vara till stor hjälp om man hade dom innan man började programmera.

  ---
  Läraren både skriver och talar tydligt, eloge! Roligt med inledningarna, då man ska försöka lista ut vad ett konstigt c-program gör.
  ---
  Bra. Jag var på XXX:s övningar, och det kändes som att det för lågt tempo på de första övningarna, något som vi sa till om. Efter det höjde han tempot och det tekniska innehållet, och det blev mycket bra. :)


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 45% (13 st) Javisst
  2. 24% (7 st) Javars
  3. 21% (6 st) Acceptabelt
  4. 7% (2 st) Sällan
  5. 0% (0 st) Aldrig

  Ev. kommentar:

  Hade ett problem med frammåt deklaration som ingen handledare kunde ge svar på.
  Frågade tre stycken vid det tillfället. Alla s, pröva det här istället, det kanske
  kan fungera... ingen visste om deras lösning skulle fungera... Iställer gick jag hem
  och funderade, och kom på hur det måste vara. egentligen ganska enkelt.
  Kan undra varför inte assarna kunde det...

  ---
  av de flesta ialla fall. XXX kanske jag kan klaga en del på.
  ---
  Handledarna kunniga och ger bra hjälp(har dock inte varit på så många övningar, eftersom), men väntetiden har varit alldeles för lång de gånger jag var där
  ---
  Inte behövt någon assistans
  ---
  De allra flesta handledarna kan hjälpa till med det mesta, vissa undantag dock.
  ---
  Mycket varierande kunskaper hos handledarna, vissa kan hjälpa till och svara på frågor, andra säger rena felaktigheter.
  ---
  Var inte på någon övning förutom för att redovisa.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1: Grundläggande C++?

  1. 31% (9 st) Mindre än 10 tim
  2. 41% (12 st) 10-15 tim
  3. 24% (7 st) 15-30 tim
  4. 3% (1 st) Mer än 30 tim

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Det var ett problem med kompilatorversionen, det kunder ha varit mer aktuell information t ex på hemsidan om detta. Jag satt ett bra tag och fattade inte vad jag gjort fel, för att jag itne använde den tillräckligt nya kompilatorn.
  ---
  Bra inledande labb som börjar med lätta uppgifter för att få igång den grundläggande kunskapen.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2: Kalender?

  1. 0% (0 st) Mindre än 10 tim
  2. 48% (14 st) 10-30 tim
  3. 31% (9 st) 30-45 tim
  4. 21% (6 st) Mer än 45 tim

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Rolig och klurig!
  ---
  Uppgiften kändes väldigt konstruerad och det var svårt att motivera sig till att göra lösning bättre än vad som krävdes.
  ---
  Också intressant, ganska bra utrymme för kreativitet.


 17. Hur mycket tid ägnade du åt projektuppgiften: Äventyrsspel

  1. 3% (1 st) Mindre än 10 tim
  2. 10% (3 st) 10-30 tim
  3. 48% (14 st) 30-50 tim
  4. 38% (11 st) Mer än 50 tim

  Ev. synpunkter på laboration 3 och rapporten/föredraget:

  Har inte hunnit börja på den än, men tror att det kommer ta sin tid.
  ---
  Även om uppgiften försöker vara fri i sin utformning så tvingar extrauppgift
  3.1 och 3.4 på väldigt mycket av föreläsarens idéer. Tycker man t.ex. att ett
  skill-baserat spel utan yrken är roligare så kan man inte göra 3.4. Likaså om
  man tycker att yrke är ett attribut och inte en del av typen.

  3.1 är inte heller bra. Att låta kommando-tolken drivas av en map är en bra idé. Att
  slå upp aktörer (som argument till kommandon) i en map är en usel idé. Dels behöver man
  nu implementera en hel del filtrering för att kontrollera att aktören befinner
  sig i samma rum. Det här blir svårt - betänk "kill foo" när det finns 10
  instanser av foo, varav en i samma rum. Dessutom förstör detta möjligheter
  till alias för aktörer. T.ex. kan det ju vara kul att kunna referera till
  "Kalle, the evil orc chief" som "kalle", "orc", "orc chief", etc. Övningen i
  att hantera funktionspekare till olika typer är bra, men designen den tvingar
  på spelet är inte bra.

  Vilken rapport/föredrag avses i frågan?

  ---
  Betydligt roligare än övriga laborationer. Några av extrauppgifterna var svåra att lösa på ett vettigt sätt.
  ---
  svår uppgift när man aldrig spelat fantasyspel.
  ---
  Mycket rolig uppgift, med stora möjligheter till kreativitet. Jag förstår dock inte frågan med rapporten/föredraget. Jag avgav endast muntlig rapport precis som på laboration 1 och 2.
  ---
  Lab PM är rörigt, konstig etc. vilket jag ioförsig kan tänka mig är ett försök till "realism" men isåfall bör det framgå att man skall göra sina egna tolkningar
  ---
  Väldigt rolig och lärorik när man får bestämma en del själv!
  ---
  bra med objektorientering, men skulle gärna se tydligare hjälp. ett visst problem kan lösas på olika sätt men ett kan vara mycket bättre...
  ---
  Mycket trevlig lab. Vi skrev _mycket_ kod!


 18. Var någon av laborationerna mer givande än de övriga?

  1. 7% (2 st) Laboration 1: Grundläggande C++
  2. 17% (5 st) Laboration 2: Kalender
  3. 69% (20 st) Projektuppgiften: Äventyrsspel


 19. I årets kurs ville vi uppmuntra er att kommentera er kod. Använde du kommenteringstipsen av Jonas Mölsä och Ragnar Andersson som rekommenderades i kursen och vad tyckte du i så fall om tipsen?

  1. 0% (0 st) Mycket användbara
  2. 17% (5 st) Användbara
  3. 7% (2 st) Mindre användbara
  4. 76% (22 st) Har ej läst/använt tipsen

  Ev. synpunkter på kommenteringstipsen:

  Klart man ska kommentera ordentligt. Det borde det vara lag på!
  ---
  Brukar oftast använda något som liknar Suns Javakodkonvention.
  ---
  Läste inte tipsen, men har dock som vana att kommentera ganska ordentligt.
  ---
  Körde med Java-kommentarer
  ---
  Använde java coding convertion
  ---
  Blir lite konstigt ibland med dokumentationskraven. Ibland verkar det som om kvaliten på dokumentationen måste vara i topp, men det finns inga krav på själva koden.
  ---
  Var riktigt drygt att läsa igenom, kändes haffsigt. Men lite tips avnändes.


 20. Hur tycker du att köhanteringssystemet Sima som användes under labbarna fungerade:

  1. 45% (13 st) Mycket bra
  2. 34% (10 st) Bra
  3. 7% (2 st) Hyfsat
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 3% (1 st) Dåligt
  6. 10% (3 st) Använde inte

  Ev. synpunkter på Sima:

  Sima är bäst :)
  ---
  bara bra erfarenheter av sima.
  ---
  Kunde man inte att använt Sima i kombination med bokningstiden vid redovisning? S.a. man slipper leta upp pappret där man skulle skriva upp vilken dator man satt vid:

  Assisterna kontrollerar vem som står på tur (enligt bokningsschemat) och tittar sedan i Sima var någonstans personen sitter.

  ---
  bra, om det finns tillräckligt med assar.
  ---
  Köade vid ett tillfälle över en timme för att redovisa, och när det väl blev ens tur så fick man höra att de som ska ha hjälp går före! Bättre och klarare regler, man måste få redovisa när man är klar, de flesta läser andra kurser också.


 21. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (4 st) Mycket bra
  2. 45% (13 st) Bra
  3. 10% (3 st) Hyfsat
  4. 21% (6 st) Mindre bra
  5. 10% (3 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Tentade inte

  Ev. synpunkter på tentan:

  Den första frågan är trasig - koden kompilerar inte eftersom koden inte står i
  ett block. Detta påverkar också svaret på frågan - eftersom blockavgränsningar
  saknas är det inte alls givet att objekten kommer att destrueras (betänk t.ex.
  abort() på nästa rad)

  Fråga 4c är helt bedrövlig. Sex poäng är på tok för mycket och det känns
  mycket som en åsiktsfråga. Facit är felaktigt och tar endast upp ägande- och
  allokeringsproblem endast med pekare (Betänk t.ex. A& get() { A local; return
  local; } (felaktig referens), A& get() { static A local; return local; } (ska ej delete:as) samt A&get() { return new A(); } (ska delete:as)) och uppvisar tecken på religion ("Huvudregel: man bör alltid föredra
  referenser.").

  ---
  alldeles för svår, alldeles för mycket specialfall som var omöjliga att kunna lära sig. känns helt hopplöst att försöka tenta upp betyget på omtentan just för att det inte spelar nån roll hu mycket man pluggar när det är så konstiga frågor.
  ---
  iteratorer??
  ---
  För mkt petfrågor på detaljer. För hårt rättad tenta.
  ---
  Något lättare än de gamla tentor som fanns att tillgå.
  ---
  Dock tuff rättning!


 22. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 24% (7 st) Mindre än 15%
  2. 31% (9 st) 15-30%
  3. 21% (6 st) 30-50%
  4. 14% (4 st) 50-70%
  5. 10% (3 st) Mer än 70%


 23. Vad tyckte du om examinationsformen (TEN 1p, LAB 3p och poängsystemet för betyg)?

  1. 45% (13 st) Mycket bra
  2. 38% (11 st) Bra
  3. 17% (5 st) Hyfsat
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Ingen åsikt

  Ev. synpunkter på examinationsformen:

  Jättebra, skönt att man kan välja själv hur man vill disponera det för att få det betyg man vill ha. Ändra inte på detta!
  ---
  tenta i programmering känns väldigt onödigt och förlegat, ta bort den och lägg till en labb istället. när någonsin programmerar man med papper och penna?
  ---
  mycket bra att man kunde "rädda" ett dåligt tentaresultat genom att göra en massa extrauppgifter...
  ---
  Detta system är helt underbart och borde tillämpas i alla Nadakurser som har både labbar och tenta, eftersom det ger en mycket bra flexibilitet och möjlighet att styra sitt resultat och samtidigt kunna arbeta vid precis de tidpunkter som passar en själv bäst. Det bästa betygssystem jag stött på hittills på KTH. Det är dock självklart viktigt att tentan även fortsättningsvis är ett poänggivande moment som måste avklaras för att kursen skall anses färdig.
  ---
  Skrivet man toppresultat på tentan så ger inte det så mycket mer än godkänt på tentan tillsammans med 3 korta extrauppgifter
  ---
  Jag tycker det är lite fel att man behöver göra så många extra uppgifter för att få ett bra betyg,
  när man redan har spenderat så mycket tid på labbarna.

  ---
  Borde vara lite mer poäng på labbarna. Känns lite patetiskt att lab 3 ger mindre än en liten extrauppgift...


 24. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Toppenkurs!
  ---
  Roliga och givande labbar!
  ---
  tiden man laggt ner för kursen är mycket mer än motsvarande 4 p
  ---
  Det har varit roligt
  ---
  En mycket givande och intressant kurs som befäste mina tidigare ganska teoretiska kunskaper om C med mycket praktisk övning.
  ---
  Tycker definitivt att det ska vara 5p.
  Har spenderat mycket mer tid på den här än många andra 5p kurser.

  ---
  Tråkigt när man lagt ner så pass mycket tid på projektet att enda responsen blir "Jaha..., det blir väl godkänt". Kunde ha någon gemensam redovisning, och väga in projektet mer i betyget.
  ---
  Nice
  ---
  gärna en föreläsning om design strategier, bra och dåliga exempel. fler föreläsningar så att allt hinner tas upp.
  ---
  Ge gärna mer tips om verktyg för dokumentation. Exempelvis Doxygen, som med javadoc-taggar (som ju de flesta av oss kan vid det här laget) producerar dokumentation i tex, rtf, och html. Mycket bra!!


rjo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.