Nada

2D1387, Programsystemkonstruktion med C++, 4 poäng

Kursomgång: period 1-2 02/03

OBS! Den som läst och slutfört 2D1358 OOPK med C++ kan inte läsa denna kurs

Kursledare: Johnny Bigert , e-post: johnny @ nada.kth.se
Kursadministratör: Ronnie Johansson , e-post: rjo @ nada.kth.se

Vanliga frågor och svar

Aktuell information

2008-10-12 Förbättra din C++ även efter kursens slut: gratis C++-tips

2003-08-22 Omtentorna från 22 augusti är nu rättade och finns att hämta på Nadas studentexpedition. Gränsen för godkänt var 25 poäng.

2003-05-20 Kursomgångens sista labbredovisningstillfälle: Onsdagen den 27/8 klockan 13-15 i sal Gul (plan 4 E-huset). Detta är  sista tillfället att få poäng för extrauppgifter.

2003-05-09
Vårens sista labbtillfälle: Fredagen den 16/5 13-15 är det möjligt att redovisa labbar i röd sal.

2003-03-17
Kursanalys finns att läsa här

2003-03-03 Extra labbtillfälle: Nästa labbredovisningstillfälle är 19/3.

2003-03-03
Enkätsvar: Resultatet av kursenkäten finns att beskåda här.

2003-01-07
Omtenta: Omtenta i kursen hålls den 9 januari 2003 klockan 14-19 i sal D34.

2002-12-18
Förenklat krav för godkänt: Under årets kursomgång har vi prövat ett betygssystem i vilket man efter tentan har haft möjlighet att komplettera med extrauppgifter för att få högre betyg. Betygssystemet har dock visat sig vara ganska krångligt i praktiken och vi har därför beslutat att förenkla kraven en aning. För att få godkänt på kursen krävs att man har fått godkänt både på labdelen och tentadelen. Godkänt på tentadelen fick man genom att klara tentan vars gräns denna gång var satt till 21p. Godkänt på labdelen (och detta är det nya) får man om man har klarat de tre obligatoriska labbmomenten, dvs lab1, lab2 och projektuppgiften. Om man har gjort det i tid eller inte har ingen betydelse. Däremot är betygsgränserna för 4 och 5 (KTH) respektive VG (SU) oförändrade (de som står i kurs-pm gäller alltså fortfarande).

2002-12-13
Resultatgranskning: Inom några dagar kommer jag att rapportera studenternas resultat till Ladok. Kontrollera gärna att allt som redovisats har registrerats i res. Skriv: res show cprog02 (xl1, xl2 och xpr avser extrauppgifter för respektive labb och projektuppgift). Skulle någon information ändock saknas eller vara felaktig kan vi lösa det när det uppdagas.

2002-12-03
Utvärderingsenkät: Fyll hemskt gärna i kursutvärderingsenkäten och tyck till om kursen!

2002-12-03
Laborationer i vår: För de som har labbar och extrauppgifter kvar att göra efter 13 december (vilket är sista labbtillfället för i år) har vi nu bokat in tre labbtillfällen för våren. Dessa kan ni finna under rubriken laborationer nedan.

2002-11-14
Tentafacit: Nu finns tentafacit för tentan den 22 oktober längre ned på sidan.

2002-11-06
Tentaresultat: Nu är tentorna färdigrättade! Gränsen för godkänt är satt till 21 poäng. 124 personer skrev tentan och 112 klarade gränsen. Tentorna lär finnas att hämta på Nadas studentexpedition under morgondagen.

2002-11-04
Labredovisning 2: Imorgon är det deadline för labb2. Om du vill vara garanterad att få en tid för redovisning skall du boka in din grupp enligt instruktionerna nedan. Precis som vid förra redovisningstillfället i september kommer vi att sätta upp listor på någon whiteboard-tavla så att ni även kan boka upp er på plats i redovisningssalen om ni inte hunnit med on-line.

2002-11-04
Kursutvärdering: I samband med kursens avslut skall det utföras en kursutvärdering. Om någon/några av er som går kursen vill vara med och exempelvis utforma kursutvärderingsenkäten kan ni höra av er till Ronnie.

2002-10-21
Extentalösningar i PDF-format: Lösningar till extentorna finns nu lite sent om sider upplagda nedan. Lycka till med tentan!

2002-10-07
Svar på vanliga frågor: Här kan ni få svar på vanliga frågor.

2002-10-04
Extentor i PDF-format: Några extentor finns nu i PDF-format längre ned på sidan .

2002-09-30
OH-bilder från övning 3: OH-bilder från grupp 1:s tredje övning.

2002-09-23
Glöm inte boka tid för labbredovisning : Se till att boka en redovisningstid om du vill redovisa labb1 den 26/9. Se nedan eller i kurs-pm hur du skall gå till väga för att boka tid.

2002-09-20 OH-bilder från övning 2: OH-bilder från övning 2. Just de här bilderna användes i grupp 4, men de har åtminstone delvis använts även i de övriga grupperna.

2002-09-09 Anmärkning på kurs-pm: Enligt kurs-pm skall det inte vara tillåtet att redovisa extrauppgifter efter sista labbtillfället i vinter. Det har visat sig vara orimligt då det finns risk att någon kan bli underkänd på kursen utan möjlighet att komplettera innan nästa kursomgång (då alla labbar i så fall måste göras om). Det är därför tillåtet, trots vad som står i kurs-pm, att redovisa extrauppgifter (även för högre betyg) på de labbtillfällen som kommer att komma efter kursens slut i december (datum ännu ej fastställda). Poäng för extrauppgifter är liksom laborationerna och bonuspoängen giltiga i ett år.

2002-09-02 Labbnytt: Enligt labbpeken kan man skriva res checkin sucprog02. Det är ett alternativ som av misstag har hängt med från föregående år och som inte gäller längre. Har du ändå kört just detta kommando, se då till att även köra res checkin cprog02.

2002-08-30
Labbnytt: Enligt labbpeken skall du ladda modulen gcc/3.0. Det har dock visat sig vara strul med den så ladda istället gcc/3.1. Den skall för övrigt laddas automatiskt vid inloggning om du har kört course join cprog02.

2002-08-30
Saknar du labbpartner? Om du inte har någon att labba med kan du kika på den här listan . Eller be att få bli uppskriven själv.

2002-08-28
Registrering av resultat: För att vi skall kunna registrera era resultat på kursen måste ni köra res checkin cprog02. Ni kommer då bland annat att bli tillfrågade vilken övningsgrupp ni vill gå i. Ni kan antingen strunta i frågan (dvs skriva vad som helst), eller ange numret på den labbgrupp som ni har valt.

2002-08-28 Val av labbgrupp: Många av er anmälde er redan på första föreläsningen till en av de två labbgrupperna (grupp 1-2 respektive 3-4). Ni som ännu inte har gjort ert gruppval kan göra det direkt via mail till rjo@nada.kth.se och helst samtidigt även ange labbkamratens namn.

2002-08-22 Schemaändringar: Några överflödiga övningstimmar har strukits ur schemat (26/9 och 3/10). De två första övningarna hålls av fyra övningsassistenter, den tredje av tre och den fjärde av två assistenter (vilket även framgår av schemat).
 
2002-08-16 Rättelse: Ett tidigare fel i KTHs schemaläggning gjorde att det såg ut som att det gick en särskild kurs i C++ för E med samma kurskod men endast under period 1. Det var fel och det felet är nu korrigerat; den här kursen går under period 1 och 2 och det är samma kurs för alla deltagare.

2002-07-25 Schemaändringar: Följande ändringar har gjorts till det schema som kan erhållas med schemageneratorn :

Hederskodex

På Nada följer vi en viss hederskodex i vår kurser.

Kursutvärdering

Ej längre aktiv. Enkätsvar

Kursmaterial

Kursbunt

Kursbunt finns i att köpa på studentexpeditionen. 
Ni kan även läsa materialet on-line. Obs! Skriv inte ut dem på Nadas skrivare.

Kursböcker

Kurslitteratur är antingen Lippman eller Stroustrup. För referens rekommenderar vi att ni köper en bok om standardbiblioteket. Böckerna säljs i kårbokhandeln.

Övriga intressanta böcker

Boktipset från föreläsningarna:

Laborationer

Under laborationerna används ett program som heter Sima för att hantera köer. Sima startar man genom att först skriva
~> module add sima
och sedan
~> sm
Har ni kört course join cprog02 så läggs sima-modulen automatiskt till.

Labbar och projektuppgift har fastlagda deadlines (se kurs-pm). Om ni redovisar en labb i tid får ni tre bonuspoäng. Observera att ni, om ni vill redovisa på ett deadline datum, måste boka en redovisningstid med programmet bok. För att boka en redovisningstid skriver man 
~> bok new cprog02
och följer instruktionerna.

Labblydelserna finns i kursbunten (som finns att köpa på studentexpeditionen ).

Kursomgångens sista redovisningstillfälle
Ons 27/8 klockan 13-15 i sal Gul.

Extra labbredovisningstillfällen under våren 2003:

Datum Tid
Plats
Tis 21/1
10-12
Röd
Ons 19/3
10-12
Röd
Fre 16/5
13-15
Röd

Vid vårens labbtillfällen har du möjlighet att redovisa både ordinarie labbuppgifter (lab1, lab2 och projektuppgift) samt extrauppgifter för högre betyg. Du behöver inte (kan inte ens) boka tid till dessa tillfällen.

Schema

Här finns ett aktuellt schema .

Nyttiga länkar^ Upp till kursöversikt .


Sidansvarig: Johnny Bigert
Senast ändrad 22 augusti 2003 av Ronnie Johansson
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>