Nada

2D1387, Programsystemkonstruktion med C++, 4 poäng

Kursomgång: period 1 01/02

OBS! Den som läst 2D1358 OOPK med C++ kan inte läsa denna kurs

Kursledare: Johnny Bigert, email: johnny@nada.kth.se


Aktuell information:

2008-10-12 Förbättra din C++ även efter kursens slut: smarta C++-tips
2001-10-12 Redovisningar av extrauppgiter och labbar i v45: Två tillfällen har nu avsatts för extrauppgiftsredovisningar och labbar i v45: mån 5/11 10-12 röd, orange (frågor och redovisningar), tor 8/11 8-10 röd, orange (i första hand redovisningar).
2001-10-08 Ladda/spara utgår. I projektuppgiften har en deluppgift utgått: ni behöver inte göra deluppgiften med strömmar (ladda/spara) i uppgift 3.2 i grunddelen av labben.
2001-10-04 Tips på projektuppgiften: Jag kommer att ge tips på projektuppgiftens grunduppgifter på föreläsningen må 8/10. Resten av föreläsningen blir som planerat på optimering och dyl.
2001-10-04 Framskjuten deadline på extrauppgifter: För att minska lite på arbetsbördan och ge ytterligare möjlighet till högre betyg har deadline på samtliga extrauppgifter skjutits fram till vecka 45, dvs drygt två veckor efter tentaveckan. Vi återkommer med exakt datum. Övriga delar av labbarna ska redovisas på utsatta datum.

Kursmaterial

Kursmaterial finns att köpa på studentexpeditionen. Ni kan även läsa kursmaterialet på webben, men skriv helst inte ut dem på Nadas skrivare:

Schema

Här finns ett aktuellt schema (samma som erhålls med KTHs schemagenerator). De datorlaborationer som saknar angiven sal hålls i spelhallen och konsthallen: Tentan hålls torsdagen 25 okt 08-13 i E31-36. Omtentan går tisdagen 2 apr 14-19 i E32.

Länkar och hjälp

Jag har satt ihop en FAQ med vanliga frågor och svar.
C++-standarden (draft nov 1996)

Kursanalys


^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: Johnny Bigert
Senast ändrad 15 oktober 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>