Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English

Studiehandbokstext 2000/2001 för

2D1387 Programsystemkonstruktion med C++

Poäng

4

Föreläsning

28

Kursnivå

C

Övning

6

Betygsskala, KTH

U, 3, 4, 5

Labb

26

Obligatorisk för

-

   

Valbar för

D, E, F, m.fl.

Perioder

2

Språk

Svenska

Webbinfo

www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1387

Kursansvarig

Johnny Bigert, 790 68 09, johnny@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som ger goda kunskaper i språket C++ och behandlar tekniker för effektiv konstruktion av stora programsystem i C++.

Mål

Kursens mål är att ge

• goda kunskaper om alla delar av programspråket C++

• kännedom om och färdigheter i metoder för utveckling, dvs. utformning, implementation, provning och avlusning, av program i C++

• ingående kännedom om svårigheterna med och svagheterna hos C++ och metoder att råda bot på dem,

för att studenterna ska

• kunna utveckla fungerande programmoduler i C++ på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.

Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och typkompatibilitet, preprocessorn.

Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och implementation av C++-program, stöd för modularisering och minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, portabilitet.

Förkunskaper

Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande 2D1359/2D1360 Objektorienterad modellering, programmering och analys, 2D1343 Datalogi eller 2D1344 Grundläggande datalogi.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Skriftlig tentamen (TEN1; 1 p).

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 p).

Kurslitteratur

Valfri C++-bok som täcker hela språket, t.ex. Josee Lajoie, Stanley Lippman "C++ Primer, 3rd edition" eller Bjarne Stroustrup "The C++ Programming Language, 3rd edition/special edition".

Övrigt

Kursen är ny för läsåret 00/01. Kan ej kombineras med 2D1358 OOPK med C++.

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>