2D1385 Programutvecklingsteknik för E och Media

Resultat av kursutvärdering


  Sex frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad tycker du om kursinnehållet?

  1. 46% (18 st) Mycket bra.
  2. 49% (19 st) Bra.
  3. 5% (2 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Ingen åsikt.

  Ev. kommentar om kursinnehållet:

  Känns uppdaterat och mycket användbart!
  ---
  Möjligen lite spretigt. Man kunde ha gått lite djupare på några färre saker. Annars mycket kul och bra.
  ---
  Kul med lite aktuellt kursinnehåll till skillnad ifrån många andra kurser!
  ---
  Mer om rekursion, det är svårt att greppa.
  ---
  Kanske lite för mycket av en fruktcocktail...
  ---
  UML-delen borde uppgraderas till att följa UML 2.0. Det finns tecken för inre klasser till exempel.

  Kursen borde gå in djupare på några ämnen istället för att ge en så grundläggande bild av många.

  ---
  Tar upp mycket väsentliga saker, synd att kursen inte är större!
  ---
  Kanske ännu mer om hur det går till att programmera "i verkligheten"? Kanske nåt om spelprogrammering?
  ---
  Jättekul kurs som ger insikt i hur en riktig programmerings jobb går till
  ---
  skulle vara kul med lite programmering till mobiltelefon m java då ganska många har såna nu för tiden


 2. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 72% (28 st) Mycket bra.
  2. 23% (9 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 5% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Mycket bra föreläsare!!!!
  ---
  Bästa föreläsaren på KTH hittills för min del!
  ---
  Jag tycker Henrik E är mycket skicklig och det har varit kul att gå på hans föreläsningar.
  ---
  Speciellt krypteringsföreläsningen, mycket spännande och intressant!
  ---
  missade dock en del pga kurskrock :(
  ---
  Har haft annan kurs samtidigt med 100% närvarokrav.
  ---
  kul med dövtolkar, gjorde att man inte somnade när man tröttnade på Henrik ;)
  ---
  Henrik är underhållande, utöver att tala om saker på ett pedagogiskt sätt.
  ---
  Henrik är en mycket bra föreläsare, tar upp saker på ett lättförståeligt och mycket överskådligt sett.
  ---
  Lugna, sakliga och roliga föreläsningar! Men föreläsningsanteckningarna är ibland ganska röriga t.ex. förklaringen av interface med en massa larv, larvare, larvigast osv... Andra ordval skulle vara mer pedagogiskt. Anonym klass stod det ingenting om förutom lite kod bara. En del saker skulle man förstå bättre om man gick djupare in på dem t.ex. RMI, CORBA, lös koppling etc.
  ---
  Roliga och intressanta föreläsningar, bra Henrik!
  ---
  Den bästa kurs jag läst. Lugnt tempo men ändå innehållsrikt.
  ---
  Borde finnas fler lärare som henrik!
  ---
  bra blanding teori och exempel


 3. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 8% (3 st) Bra.
  3. 21% (8 st) Acceptabla.
  4. 18% (7 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåliga.
  6. 49% (19 st) Har inte deltagit.

  Micke/Johan?:

  VAr på en övning, tyckte att övningsledarna var dåliga, helt opedagogiska, och valde efteråt att inte längre gå...
  ---
  Ibland tog tiden slut innan övingen gjorde det.
  ---
  Var mest på Mickes övningar. Dessa var kanske inte illuminerade av visdom och insikt, men de var ok ändå!
  ---
  De var säkert bra, men krockade tyvärr med en annan kurs där det var obligatorisk närvaro.
  ---
  Johan har en bra webbsida. Föredömligt.
  ---
  Var bara på två, men de var dåliga
  ---
  Har inte varit på så många men det kändes som att man lika gärna kunde läsa dom på internet.
  ---
  Övningarna generellt innehöll lite för mycket kodskrivande på tavla. Jag anser att programmering bör göras på en dator. Mer Pseudo-kod och diskuterande av generella algoritmer och mindre överdådiga textmassor på tavlan. Lägg istället upp hela kodexempel på nätet så kan man kika på dom där.


 4. Hur har lärartillgängligheten varit?

  1. 23% (9 st) Mycket bra.
  2. 56% (22 st) Bra.
  3. 18% (7 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentarer:

  Bra med intensiv period precis innan tentan.
  ---
  Dåligt på de sista laborationerna, det ät ju då folk behöver hjälp!!!
  ---
  Har fått snabba och bra svar på frågor via mail. Lätt att få fråga Henrik E om saker i anslutning till föreläsningarna.
  ---
  Det har varit lite lång kö för att redovisa på angivna labtillfällen. Man skulle kunna önska att redovisningar gick före långa frågor ibland.
  ---
  I synnerhet assarna på datalaborationstillfällena. Problemet var att vid första redovisningtillfället fanns det ~10 assar, när EN (möjligen 2) hade räckt. Vid sista redovisningstillfället fanns EN asse när minst 10 hade behövts. Som vanligt så redovisade folk alla labbar sista tillfället vilket gjorde att undertecknat som hade en labb att redovisa fick vänta i 2h på att få redovisa i 5min. Jag skulle föreslå införande av ett mellandatum, så att labb1-3 måste vara klara innan... och sedan 4-6 innan tentan för att sprida på arbetsbördan.
  ---
  Bra att man har fått svar snabbt via mailen från Henrik och assar och att man ofta har kunnat gå upp på Henriks rum och frågat honom mo man haft problem med tex labbar.
  ---
  Det har varit lätt att få tag på Henrik om man haft frågor, inte endast på labbtillfällena utan även annars!
  ---
  Trevligt med fler assistenter vid labbtillfällena, man kunde få vänta ganska länge ibland.
  ---
  på den första labben jag var på (första eler andra veckan) så tror jag att det var fler handledare än studenter, men på när jag kom den sista veckan så var det 1 handledare (möjligen 2 men jag såg bara 1) Men datasalen var fylld av folk som behövde hjälp skulle redovisa.


 5. Vad tyckte du om laborationerna (dom du har gjort)?

  1. 3% (1 st) Mycket lätta.
  2. 5% (2 st) Lätta.
  3. 67% (26 st) Medel.
  4. 26% (10 st) Ganska svåra.
  5. 0% (0 st) Mycket svåra.

  Ev. synpunkter på laborationerna:

  MAn lärde sig mkt!
  ---
  Det var mycket konstiga problem på lab 5. De andra var väldigt bra. och nyttiga.
  ---
  Lagom svåra! Dock blev de något lättare efter övningsexemplen man fick...
  ---
  Bra nivå på labbarna. De var ganska lätta, men tog mycket tid och ofta fastnade man på något som när man väl kom på det var självklart.
  ---
  Tycker det var dåligt att det bara fanns en labasse på de sista labtillfällerna, då väldigt många ville redovisa.
  ---
  Lab 4 var svår pga kombinationen mellan rekursion och ett krångligt (i min mening fult och dåligt) skrivet program att utgå från. Den blev lättare om man skrev ett helt eget program i stället för att försöka uttyda vad som hände i originalet. 5:an var svår för att det strulade en del då man skulle göra den hemifrån. I övrigt var labbarna ganska lätta.
  ---
  Bra labbar. Svårast i början innan man kommit igång med Objekt-tänkandet!
  ---
  Väldigt lagom.
  ---
  labb 1-3 var i lättaste laget.
  labb 4 var lite pillig att få till rekursionen.
  labb 5 skulle behöva lite bättre dokumentation, aningens pillig att få liv i (delvis beroende på att servern gick ner titt som tätt), men när den väl fungerade var labb5 klart roligast att utveckla.
  labb 6 var lite för enkel jämfört labb5. Jag tycker att en "Tillbaka-knapp" borde ingå åtminstånde.

  ---
  Roliga labbar!
  ---
  svåra men lärorika
  ---
  De första var lätta, men labb 3 och 5 tog lång tid och var ganska svåra. (har ej gjort labb 6)
  ---
  Hade varit kul med lite trådprogrammering.
  ---
  Laborationerna ger inte så mycket nytt, särskilt om man har gått XML för publicering, internetprogrammeringen och de grundläggande programmeringskurserna.
  ---
  De var bra, lite pul måste det vara. Genom att få tips så blev det lättare, jag diskuterade ofta med kurskamrater om hur man kan lösa problemen. Vilket gav mycket.
  ---
  Beskrivningen av lab 5:s extrauppgift var lite klurig. Ibland körde man fast på nåt som det senare visade sig fanns i föreläsningsanteckningarna på nätet (t.ex Iterator-objekt). Kanske fler hänvisningar i labpeket?
  ---
  Otroligt lärorika
  ---
  Roliga och fyndiga uppgifter


 6. Vad anser du om kursens genusperspektiv (jämställdhetsaspekten)

  1. 31% (12 st) Mycket bra.
  2. 38% (15 st) Bra.
  3. 28% (11 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om genusperspektivet:

  Inga kommentarer... INget att påpeka...
  ---
  Föreläsare och övningsledare var ju av klart manlig karaktär, även om vi hade en gästföreläsare som inte vare det. Jag anser att förklaringar av problem och företeelser gjordes på sådana sätt att eventuella kognitiva skillnader mellan de båda könen tillgodosågs. Vi har naturligtvis alla inbyggda skillnader i hur vi vill försöka förstå/tolka problem och föreläsaren förklarade ofta ett fenomen på ett antal olika sätt så att alla skulle ha en chans att förstå!
  ---
  Sånt här är så fruktansvärt ointressant. Kursen var mycket bra. Mata hajarna med genusperspektivet.
  ---
  Hur skulle det kunna vara ojämställt?
  ---
  fler tjejer i kursen än jag trodde. jag är själv tjej. om det är det ni menar?
  ---
  ? Har jag inte tänkt på alls. Var i och för sig kul att vi hade en kvinnlig programmerare som gästföreläsare.
  ---
  Ingen kommentar.
  ---
  Har inte alls något negativt att säga om kursen ang. detta. Man kan dock ibland förvåna en del assistenter med att förstå vad man gör, om man är tjej...
  ---
  ingen åsikt egentligen
  ---
  Har inte hängt upp mig på något.
  ---
  Eftersom jag inte har skänkt det en tanke så har det nog varit bra..
  ---
  Vadå genusperspektiv? Hur skulle programutvecklingteknik kunna vara annat än jämställt?
  ---
  skum fråga...


 7. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Henrik är bra
  ---
  Otroligt bra föreläsare!
  ---
  BRA!
  ---
  En intressant och, framförallt, användbar kurs! Nu känns det som att det man lärt sig i tidigare Java-kurser går att använda i "riktiga" tillämpningar.

  Det kändes som att hela kursen genomsyrades av en anda av att det skulle vara roligt, och inte allt för allvarligt, det här med programmering. Det gjorde att man fick en skönare inställning till ämnet som sådant...

  ---
  Jätte rolig kurs
  ---
  Mycket fler kod exempel måste finnas tillgängliga!!!
  ---
  Bra kurs. Det är lärare av Henrik E:s sort man önskar att man hade på alla kurser (men lite för sällan får). Tack för en jätterolig kurs. Det är såna här kurser man kommer minnas och ha nytta av senare i livet.
  ---
  den var rolig!
  ---
  Mycket bra föreläsare!
  ---
  Att rätta varandras tentor gav nog inte så mkt.
  ---
  Henrik är mycket bra - hjälpsam, trevlig och tillmötesgående. Han gjorde så att kursen kändes jättekul och jag har lärt mig mycket.
  ---
  Jag har haft så roligt och lärt mig så mycket
  ---
  En kommentar om Nadas allmänhandledare: vi har tagit hjälp av allmänhandledarna under ett flertal tillfällen när vi labbat. En del är väldigt trevliga och hjälpsamma, dock finns ett fåtal som är under all kritik. Jag anser att ni bör diskutera med era allmänhandledare om vad deras uppgift egentligen är. Personligen tycker jag inte att det ingår i deras uppgift att vara otrevliga, nedlåtande (för att vi inte kan programmera lika bra som dem) och allmänt ointresserade av att engagera sig i ens problem och hjälpa till. När jag ber om hjälp vill jag inte höra nedlåtande kommentarer som att "det är mycket antagande och lite vetande här" för att jag missuppfattat vad vad en viss klass innebär. Som sagt är det endast ett litet fåtal som är så här otrevliga, men jag tycker att det är ett stort problem om man inte ska våga be om hjälp av de som har som arbetsuppgift att just ge handledning. Jag vill kunna ställa frågor utan att bli ifrågasatt och näst intill utskälld för att jag inte löser ett problem på samam sätt som en viss handledare skulle ha gjort.
  ---
  Mycket rolig och givande kurs, som sagt, önskar den vore större! =)
  ---
  Rolig kurs tyckte jag :)
  ---
  Rolig kurs, kändes nyttig.
  ---
  Tack Henrik för en mkt fin kurs!
  ---
  Kul kurs. Fast är verkligen Corba så viktigt som ni verkar tycka? byt ut lab5. Den tillför inget.
  ---
  trevlig och putslustig föreläsare!
  ---
  Mycket bra kurs överlag, övningarna var dock virriga och enligt mig rätt värdelösa. Labbarna höll hög klass, genomtänkt material. Det var dock brist på labb assistenter då och då, kanske nån kan slänga ihop ett smidigt program för att sätta upp sig på en lista eller nått...
  ---
  info om ev. fortsättnigskurs saknades


henrik@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.