2D1385 Programmutvecklingsteknik per3 2005

Resultat av kursutvärdering


  15 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad hade du för kunskaper före kursen?

  1. 5% (2 st) Jag hade en kurs i C, FORTRAN, Pascal eller liknande.
  2. 18% (7 st) Jag hade en kurs i Java eller C++.
  3. 50% (19 st) Jag hade två kurser i Java eller C++.
  4. 21% (8 st) Jag hade en eller flera kurser samt programmerat ganska mycket i Java eller C++.
  5. 5% (2 st) Jag hade arbetat som programmerare i Java eller C++


 2. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 5% (2 st) Mycket lätt.
  2. 18% (7 st) Lätt.
  3. 45% (17 st) Medel.
  4. 24% (9 st) Ganska svår.
  5. 5% (2 st) Mycket svår.


 3. Hur var kursboken (Braude)?

  1. 5% (2 st) Bra
  2. 5% (2 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 5% (2 st) Dålig
  5. 82% (31 st) Har inte använt den

 4. Hur var blå häftet 'Javaintroduktion' av Bälter och Redz?

  1. 0% (0 st) Bra
  2. 16% (6 st) Ganska bra
  3. 5% (2 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dålig
  5. 76% (29 st) Har inte använt den


 5. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna (HTML-sidor och OH-bilder)?

  1. 18% (7 st) Mycket bra.
  2. 50% (19 st) Bra.
  3. 26% (10 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


 6. Vad tycker du om materialet, länkar (uppslags- och informationsmaterial) på webbsidan?

  1. 8% (3 st) Mycket bra.
  2. 53% (20 st) Bra.
  3. 13% (5 st) Hyfsat.
  4. 8% (3 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 13% (5 st) Har inte använt det.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?)

  1. 16% (6 st) Mycket bra.
  2. 32% (12 st) Bra.
  3. 24% (9 st) Acceptabelt.
  4. 8% (3 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.
  6. 11% (4 st) Har inte deltagit.


 8. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 13% (5 st) Christopher Johansson
  2. 34% (13 st) Ali Tofigh
  3. 8% (3 st) Fredrik Edin
  4. 34% (13 st) gick till olika grupper varje gång

 9. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 8% (3 st) Mycket bra.
  2. 29% (11 st) Bra.
  3. 26% (10 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 29% (11 st) Har inte deltagit.


 10. Vad tycker du om labbredovisningarna ? Var det ett bra sätt att testa din kunskap?

  1. 11% (4 st) Mycket bra.
  2. 37% (14 st) Bra.
  3. 24% (9 st) Acceptabelt.
  4. 18% (7 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.


 11. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 8% (3 st) Laboration 1, Pruttknappen
  2. 11% (4 st) Laboration 2, Hoppsansa
  3. 55% (21 st) Laboration 3, Sten, sax, påse
  4. 18% (7 st) Laboration 4, Livsträdet
  5. 29% (11 st) Laboration 5, CORBA
  6. 24% (9 st) Laboration 6, Netscrape

 12. Hur var labbhandledarnas kompetens?

  1. 32% (12 st) Bra
  2. 55% (21 st) Ganska bra
  3. 8% (3 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dålig

 13. Hur många timmar har du sammanlagt fått handledning i datorsal (hjälp av handledare) ?

  1. 79% (30 st) mindre än 1
  2. 8% (3 st) 1-2
  3. 3% (1 st) 2-4
  4. 3% (1 st) 4-8
  5. 0% (0 st) 8-16
  6. 5% (2 st) 16-32
  7. 0% (0 st) Mer än 32 timmarerikf@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.