Nada

Kursanalys för Programutvecklingsteknik för E och Media, Per 3 2005

Författare: Erik Fransén, Nada

^ Upp till kurssidan VT05.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programutvecklingsteknik för E och Media. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

Kurs2D1385 Programutvecklingsteknik för E och Media. (4p)
Examination Lab1 G/U (2p), Lab2 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 3 2005
Föreläsningar 24 h
Övningar 12 h (6 st)
Lab (schemalagt) 14 h
Kurslitteratur Braude, Software Design, Wiley, 2003.
Antal studenter 114
Antal övningsgrupper 2.5
Klara med LAB1 050421 78%
Klara med LAB2 050421 63%
Prestationsgrad 050421 73%
Examinationsgrad 050421 64%
Kursansvarig Erik Fransén
Övningsassistenter Christopher Johansson, Ali Tofigh, Fredrik Edin

Sammanfattning

Årets studenter utgjordes av E, Media och många andra program.
50% av studenterna hade 2 kurser i Java eller C++ och 45% av studenterna tycker att kursen är "Medelsvår", vilket visar att kursens svårighetsnivå var anpassad till förväntade förkunskaper.

Resultaten på labbar (moment LAB1) 78% är samma som förra året (80%). Resultatet efter 1 tentamen (moment LAB2) 63% är lägre än efter 2 tentamina förra året (91%), det återstår alltså att se hur resultatet är efter tentan i period 4.

Därigenom blir resultaten sämre jämfört med förra året för prestationsgrad 73% (85%) och för examinationsgrad 64% (80%).

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska kunna tillämpa sunda metoder vid programutveckling. Vi har ochså lagt till målet att ta upp dom mest omskrivna nyheterna, som Agile/XP-programmering, nätprogrammering och XML. Tanken med det är att kursen skulle kännas aktuell och rolig.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

48% tycker att föreläsningarna var mycket bra eller bra. Om man lägger till de som även tycker att de var acceptabla är siffran 72%. Hela 11% har inte deltagit i föreläsningarna.

37% tycker att övningarna var mycket bra eller bra. Om man lägger till de som även tycker att de var acceptabla är siffran 63%. Hela 29% har inte deltagit i övningarna.

48% tycker att labredovisningarna var mycket bra eller bra. Om man lägger till de som även tycker att de var acceptabla är siffran 72%. Bara 3% har inte deltagit i labredovisningarna.

Labbhandledarna fick mycket bra omdöme, 87% bra/ganska bra.

Kursens hemsida fick mycket bra omdöme, 61% anger mycket bra/bra. Märkligt är att hela 13% inte använt detta.

Kurslitteratur

82% har inte använt kursboken, vilket var mer eller mindre väntat. De som hade mindre än 2 kurser i Java eller C++ (23%) verkar ha använt det blå häftet Javaintroduktion av Bälter och Redz eftersom 16% tyckte detta var bra. 68% Tycker att föreläsningsanteckningarna (HTML från förra året och OH-bilder från i år) var bra eller mycket bra. Bara 3% tycker att dessa är mindre bra eller dåliga.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till planeringen som gjordes innan kursen.

Reflexion över årets kurs

 • Generellt om labbarna kan sägas att de fungerar mycket bra, men det vore bra om de på något sätt kunde hänga samman så att problematiken med utveckling, omarbetning och debugging blir tydligare för studenten. Då skulle det klarare framgå varför alla de strategier och metodiker som tas upp behövs.
 • Många studenter efterlyser mer hjälp i labsal. Jag håller helt med om att mer tid till hjälp behövs, mitt förslag är att minska på övningarna och lägga den tiden på hjälp.
 • Trots att lab5 CORBA trasslade en hel del tycker 29% att den var givande, det är det näst högsta betyget bland labbarna. Lab3 om socketar fick högre med 55% som tyckte den var givande.
 • Lab5 med CORBA behöver förbättras. Servern är för instabil och det är för svårt för studenten att felsöka egen kod. En möjlighet är att göra om den till SOAP istället.
 • En labb där interaktion med en databas ingår vore bra.
 • Planerade förändringar och funderingar

  Bilaga: Enkätsvar

  Bilaga: Kursbeskrivning

  ^ Upp till kurssidan VT04.


  Sidansvarig: <erikf@nada.kth.se>
  Senast ändrad 21 april 2005
  Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>