Nada

Föreläsning 10: Anteckningar från gäst vt 2004, utvecklingsmetodik, designmönster