Nada

Avslutad kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutte05

OBS: Nedanstående information ges med reservation för ändringar.
(info till handledare)

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt


Referenser

Java-programmering

Utvecklingsmiljöer (Java IDE)

Designmönster och programstrukturering

Komponenter

Trådar

Nätkommunikation

XML, XHTML, och andra tutorials

Kryptografi

Övrigt


Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. Det kan du göra från Nada-datorer med kommandot res checkin prutte05 men från E-datorer eller hemifrån får du fylla i ett registreringsformulär. För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält att kursen ingår i ditt kursval. Kolla det i Ping om du är osäker!

Kursutvärdering

Synpunkter på kursen vill vi väldigt gärna ha. Synpunkter kan lämnas direkt till någon lärare i samband med lektioner, via datorpost eller vanlig post. Vid kursens slut kommer en datoriserad enkätundersökning genomföras. Denna enkät är anonym och väldigt viktig för kursen såväl som för lärarna. Kom under kursens gång ihåg att ju snabbare du kommer med kommentarer, desto snabbare kan du ta del av förbättringar!

Kursutvärderingen till förra årets kurs.

Litteratur


Schema för 2D1385 Prutte, jan-mars 2005


Lärare

Kursledare är Erik Fransén <erikf(at)nada.kth.se>, telefon 08-7906902, träffas säkrast i anslutning till föreläsningar.

Övningsledare är Christopher Johansson <cjo(at)nada.kth.se>, Ali Tofigh <alix(at)kth.se> och Fredrik Edin <freedin(at)nada.kth.se>.

Handledare i labbsal är på tidiga passen Habib Melhem, Ali Tofigh, Christopher Johansson och på sena passen Thomas Larsson, Erik Fransén, Christopher Johansson


Kursinnehåll

Föreläsningar

Övningar

Övningarna kommer i stort sett att vara desamma som förra årets övningar. Eventuella anteckningar från årets respektive övningsgrupper kommer att finnas under länkarna för dessa.

Namn Datorpostadress
Övningsgrupp 1 Christopher Johansson cjo(at)nada.kth.se
Övningsgrupp 2 Ali Tofigh alix(at)kth.se
Övningsgrupp 3 Fredrik Edin freedin(at)nada.kth.se

Programexempel

Till föreläsningarna finns programexempel, vilka kan laddas ner här.

Laborationer

Observera ny redovisningsmodell, kom välförberedda!

Sex laborationsuppgifter ingår. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna (som finns i alla labbar utom lab 1) får man fyra och om man dessutom gör en extralabb får man femma. Om man inte redovisar alla labbar i tid får man endast trea på labbkursen. Förtydligande: Om man har fått 3a på labbarna och sedan gör extralabben så får man 4a på labkursen. Labbarna redovisas på följande sätt. Extralabben kan vara en utvidgning som man själv hittar på eller en helt ny uppgift. Kolla med kursledaren att omfånget är rimligt! För att få godkänt på kursen måste alla labbar vara redovisade senast på uppsamlingstillfället (som kommer ligga under vecka 13).
LabRedovisning
Lab 127 januari 2005
Lab 23 februari 2005
Lab 317 februari 2005
Lab 417 februari 2005
Lab 524 alternativt 25 februari 2005
Lab 628 februari alternativt 1 mars
Förslag på extralabbvecka 13

Tentamen

Ordinarie tentamen går fredag 11 mars kl 9-12 i sal D31-35, D41. Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Du får tillgodoräkna en poäng per i tid inlämnad laboration 2-6. Inga hjälpmedel är tillåtna på tentan. Totalt har man tre timmar på sig att skriva tentan. När man har skrivit sina svar och lämnat in dom får man ut en rättningsmall och en annan persons tenta. När man är klar med rättningen får man också reda på sitt eget preliminära tentabetyg. Kursledaren och övningsassistenterna går därefter igenom alla tentor för slutbedömning. Slutbetyget på kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbetyg. Halvor avrundas uppåt. Extralabben kan man göra när man sett sitt tentabetyg.

Det finns en fiktiv tenta med fiktiv lösning.

GAMLA TENTAMINA Postscript Acrobat GIF-sidor
040109     Tenta    
040308     Tenta Lösning  
040601     Tenta    
020525 Tenta   Tenta    
020530 Tenta Lösning Tenta Lösning  
020408 Tenta   Tenta   Bild
020306 Tenta Lösning Tenta Lösning  
010531 Tenta Lösning Tenta Lösning  
010607 Tenta   Tenta   Lösning: 1, 2, 3, 4

Hederskodex

På Nada gäller en gemensam hederskodex för alla kurser. Läs den!

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <freedin(at)nada.kth.se>
Senast ändrad 16 mars 2005
Tekniskt stöd: <webmaster(at)nada.kth.se>