Nada

Laboration 1 - Pruttknappen

Om du inte tidigare känner tilll Nadas unixmiljö bör du ägna någon timme åt den först. På studentexpeditionen finns ett lagom stort unixhäfte att hämta.

Tryck på tangenterna!

Höger musknapp har en meny som startar några vanliga program. Välj där Terminal, så får du ett fönster där du kan skriva unixkommandon. Fönster blir aktiva när man klickar i dom. Det första kommando du ska ge är course join prutt02. Det förbättrar din miljö lite grann genom att tillverka en liten hemsida åt dej. Pröva också course help, course list och course info. Om du ska labba ihop med någon kan course labdir prutt02 m95_dum vara lämpligt. Skriv nu i terminalfönstret res checkin prutt02 och svara på frågorna om personnummer och studiestatus. Numret på övningsgruppen är inte så viktigt - man får ju byta under kursens gång. På nästa datorlaboration kan du kolla att dina labbar har blivit rapporterade genom att ge kommandot res show prutt02 i terminalfönstret.

Läs kurssidan!

Vi kommer att använda webben för att sprida kursinformation. Starta programmet genom att välja alternativet Netscape från skärmmenyn, dvs menyn som kommer fram när du håller ner musens högerknapp på skärmbakgrunden. Om det är första gången får du upp en sida med licensinformation. Tryck på Accept. Du får nu upp ett netscapefönster där så småningom din hemsida visas. Om det är din av course join tillverkade sida kan du klicka dej vidare till pruttkursens sida.

Annars får du försöka gå via Nadas sida och klicka med vänster musknapp på ordet Utbildning ungefär mitt på sidan. Du får nu upp ett nytt dokument i fönstret. Klicka på texten Grundkurser på KTH och så vidare.

Den text som nu kommer fram är från början samma information som finns i kursprogrammet, men när fel upptäcks eller något ändras så förs det in här. I dina papper ändras den endast om du själv skriver in det. Läs alltid här först om det är något du undrar om, fråga sedan.
För att slippa att klicka dej fram till sidan varje gång kan du spara adressen till sidan som ett bokmärke. Du gör det genom att välja Add bookmark i menyn Bookmarks. Hur ser menyn bookmarks ut efter detta? Om du senare vill gå till denna sida väljer du sidan i menyn.

Gör ett javaprogram och en applet

Gå med filhanteraren till den underkatalog prutt02 som du nu borde ha, skapa i den en underkatalog lab1 och i den två javaprogramfiler Hipp.java och Happ.java. Hipp ska vara en fristående program som öppnar ett fönster (Frame) och Happ ska vara en applet som visas i en webbläsare. Innehållet spelar ingen roll, bara det någonstans i fönstret står författarnas namn.

Om du är ringrostig som javaprogrammerare påminner vi om att det till appleten måste höra en liten fil Happ.html med två små rader i och att det är den man tittar på med Netscape eller ännu hellre med

appletviewer Happ.html
Första gången du använder appletviewern tar den lite tid att starta, men sedan blir den mycket snabbare än Netscape.

Skapa en pruttknapp

Du ska nu skapa Pruttknapp.java med en public class Pruttknapp som utökar klassen Button med vissa egenskaper och beteenden. På en nyskapad pruttknapp ska det stå PRUTT men när man trycker på den ska det hända minst två saker: texten ska ändras, kanske textstorleken och färgen också. Det är förbjudet att ha med någon ljudeffekt! Knappen ska läggas in i såväl Hipp som Happ.

Pröva slutligen att lägga pruttknappen i en underkatalog paket och skriva lämpliga package och import överst i inblandade javafiler.


Bra labbat av ................................... smörar.............................. den .................


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 mars 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>