Nada

Aktuell kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutte03

^ Upp till kursens hemsida.


Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt


Referenser


Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. Det kan du göra från Nada-datorer med kommandot res checkin prutte03 men från E-datorer eller hemifrån får du fylla i ett registreringsformulär. För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält att kursen ingår i ditt kursval. Kolla det i Ping om du är osäker!

Litteratur

Det finns ingen bok som täcker allt kursen innehåller. En alldeles ny och förträfflig lärobok i objektmodellering och programutveckling med extremprogrammering är
Robert C Martin: Agile software development, Prentice Hall,2002. ISBN 0-13-597444-5.
men den har mycket lite om nätprogrammering, kryptering och javakomponenter. Innehållrikaste boken är
Deitel, Deitel, Santry: Advanced Java2 Platform, Prentice Hall, 2002, 2,075 kg. ISBN 0-13-089560-1.
men den kan karakteriseras som en oläsbar guldgruva. En CD med massor av programkod medföljer. Boken har en lika tjock föregångare (utan Advanced i titeln) och den rekommenderas också.
Övrigt läsmaterial finns eller kommer att finnas på webben. Man kan klara kursen utan att köpa någon bok.

Lärare och schema

Kursledare är Henrik Eriksson <henrik@nada.kth.se> 7908163, träffas på Nada torsdagar 13-14 och nästan alla eftermiddagar. Assistenter är Michael Ahlberg <e99_mah@e.kth.se>, Måns Rullgård <e99_mru@e.kth.se>, Håkan Elvers <d99-hel@nada.kth.se> och övningsledarna.

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Joakim Abeleen i99_anm@nada.kth.se
2 Jonas Sjöbergh jsh@nada.kth.se
'

Schema för 2D1385 Prutte, jan-mars 2003
VAD VECKA DAG TID SAL
Föreläsning 4-8 10-12 K1
3 ti 8-10 D2
3-8 fr 8-10 D2
Övning 3-8 on 10-12 Q35-36
Labb 3-9 to 08-10 XQ3-5
9 fr 8-10 XQ3-5
10 ti 8-10 XQ3-5
10 on 10-12 XQ3-5
Här finns också schema vecka för vecka.

Kursplan


vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

vecka 9-10

Onsdag 12 mars

Laborationer

Sex laborationsuppgifter ingår. Varje labb som godkänns före ordinarie tentatillfället ger en bonuspoäng på tentamen. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna får man fyra och om man gör en extralabb får man femma. Extralabben kan vara en utvidgning som man själv hittar på eller en helt ny uppgift. Kolla med kursledaren att omfånget är rimligt!

Tentamen

Ordinarie tentamen går onsdag 12 mars kl 14-17 i sal E33-36. Efter någon timme har man skrivit sina svar, lämnar in dom och får ut en rättningsmall och en annan persons tenta. När man är klar med rättningen får man också reda på sitt eget preliminära tentabetyg (det blir sällan ändrat). Slutbetyget på kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbetyg. Halvor avrundas uppåt. Extralabben kan man göra när man sett sitt tentabetyg.
Omtenta torsdag 5 juni 8-11 i D32-34. Det finns en fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Inga hjälpmedel på tentan.
Postscript Acrobat GIF-sidor
020525 Tenta   Tenta      
020530 Tenta Lösning Tenta Lösning    
020408 Tenta   Tenta     Bild
020306 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010531 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010607 Tenta   Tenta     Lösning: 1, 2, 3, 4

Hederskodex

På Nada gäller en gemensam hederskodex för alla kurser. Läs den!

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 mars 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>