Nada

Aktuell kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutt06

OBS: Nedanstående information ges med reservation för ändringar.
(info till handledare)

^ Upp till kursens hemsida.


Take Home Exam

2006-03-17. Kl. 16.00 Alll systems normal, nothing to report!

2005-08-28. Kl. 16.00 The Omtenta is posted here. Please read the instructions on the exam carefully.

2005-05-30. Kl. 17.50 The exam is posted here. Please read the instructions on the exam carefully. The model answers to this exam are available as Powerpoint slides.


Senaste nytt