2D1385 Programutvecklingsteknik för F,I m fl

Resultat av kursutvärdering


  Sex frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad tycker du om kursinnehållet?

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 83% (10 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Ingen åsikt.

  Ev. kommentar om kursinnehållet:

  Ibland blev det lite rörigt med så mycket småplock, men annars var det bra med lite blandat innehåll.
  ---
  Ingen röd tråd. Kändes lite hattig, fick inte riktigt ihop bitarna.


 2. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 42% (5 st) Mycket bra.
  2. 50% (6 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Skulle kunna gå lite djupare i en del ämnen.
  ---
  Superbra!
  ---
  Alltid bra!!!
  ---
  Mycket svårt att få ut vad som var viktigt. Samt att nya saker ständigt dök upp som egentligen handlade om ett annat avsnitt. Ex gå igenom alla designmönster på en gång, ge tydliga exempel på hur och när de används.


 3. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 42% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 58% (7 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Materialet på webben bra.
  ---
  Bra med lite tips inför labbarna samt att få en del kod.


 4. Hur har lärartillgängligheten varit?

  1. 42% (5 st) Mycket bra.
  2. 33% (4 st) Bra.
  3. 17% (2 st) Hyfsad.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar:

  Saknade handledare i labbsalarna. Redovisningen tog max 3-4 min, detta är för kort tid. Jag skulle vilja ha mera kommentarer, förslag på förbättring, mera frågor om koden. Det skulle även vara bra om man kunde diskutera problem. De verkade ha bråttom!
  Ibland fanns inga handledare.

  ---
  Responsen via mail kunde vara bättre (=snabbare).
  ---
  Henrik var närvarande på föreläsningarna.

  Utöver det försökte jag inte ta kontakt med någon lärare på kursen.


 5. Vad tyckte du om laborationerna (dom du har gjort)?

  1. 0% (0 st) Mycket lätta.
  2. 33% (4 st) Lätta.
  3. 67% (8 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svåra.
  5. 0% (0 st) Mycket svåra.

  Ev. synpunkter på laborationerna:

  Ganska roliga!
  ---
  Jag tycker det skall finnas flera extrauppgifter eller frivilliga tillägg. Jag tror att det uppmuntrar till att göra lite extra. Det är alltid roligt att lägga till sånt som man 'inte måste' lägga till. Fler kommer säkert att göra detta och därmed ha nytta av det.
  ---
  Synd att alla extrauppgifter behöver göras för att få chans till 4, borde kanske räcka med t.ex 3 av 5 eller något sådant.
  ---
  Corba-anslutningen i labb5 fungerar inte från min hemmadator vilket skapade en del problem.
  ---
  Jag var klar med labbarna fram till lab 6 innan kursen började. Jag var klar med alla labbarna till första labbtillfället. ...Kanske skulle klickat för "mkt lätta"?


 6. Vad anser du om kursens genusperspektiv (jämställdhetsaspekten)

  1. 25% (3 st) Mycket bra.
  2. 42% (5 st) Bra.
  3. 25% (3 st) Hyfsat.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om genusperspektivet:

  Alla lärare män.
  ---
  Jag vet inte riktigt vad du menar med frågan. Men jag har inte känt mig sämre behandlad för att jag är tjej. Och det var bra att du bjöd in Jonna, det var roligt att lyssna på en kvinnlig programmerare (eh, jag menar utvecklare eller vadenuhette).
  ---
  Men vart är alla kvinnliga handledare?
  ---
  Vad skulle kunna upplevas som diskriminerande?
  ---
  !? Jag vet inte om det finns så mkt att säga om det.
  Inget som helst at anmärka om.


 7. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Skulle kunna gå lite djupare.
  ---
  Det här systemet med labbextrauppgifter och extralabb tycker jag är lite (fast inte så farligt) förvirrande. Fast det är bra att man kan höja betyget.
  ---
  Jag har sett kursen som en översiktskurs och java-repetition. Kanske skulle det gå att trycka in något mer i kursen eller gå djupare i nåt ämne.
  Roligt när Jonna pratade om programutveckling i verkligheten, mera sånt.

  ---
  Rättningen av tentan var en ny upplevelse. Bra att få prel resultat men lite stökigt system och extremt svårt att avgöra i flera frågor. Bra med generöst tilltagen tid innan redovisning av labbarna skulle ska då kan man planera efter hur det passar en själv.


henrik@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.