Nada

Laboration 1 - Pruttknappen

Det första du ska göra är kursregistrering på kursens webbsida eller om du sitter på Nada med kommandot
res checkin prutt04. Båda gruppmedlemmarna måste registreras.

Nästa åtgärd är att skapa gemensam katalog. Sitter du på Nada kan du ge kommandot course join prutt04 (som förbättrar din miljö lite grann genom att tillverka en liten hemsida åt dej) och sedan, för att labba ihop med u1pnyxtr, kommandot course labdir prutt04 u1pnyxtr.

Om din Java har rostat kan du sedan kolla länkarna på kursens webbsida. Särskilt rekommenderas ett klick på Grafikanpassning.

Gör ett javaprogram och en applet!

Gå med filhanteraren till den underkatalog prutt04 som du nu borde ha, skapa i den en underkatalog lab1 och i den två javaprogramfiler Hipp.java och Happ.java. Hipp ska vara en fristående program som öppnar ett fönster (Frame) och Happ ska vara en applet som visas i en webbläsare. Innehållet spelar ingen roll, bara det någonstans i fönstret står författarnas namn.

Om du är ringrostig som javaprogrammerare påminner vi om att det till appleten måste höra en liten fil Happ.html med två små rader i och att det är den man tittar på med Netscape eller ännu hellre med

appletviewer Happ.html
Första gången du använder appletviewern tar den lite tid att starta, men sedan blir den mycket snabbare än Netscape.

Skapa en pruttknapp!

Du ska nu skapa Pruttknapp.java med en public class Pruttknapp som utökar klassen Button med vissa egenskaper och beteenden. På en nyskapad pruttknapp ska det stå PRUTT men när man trycker på den ska det hända minst två saker: texten ska ändras, kanske textstorleken och färgen också. Det är förbjudet att ha med någon ljudeffekt! Knappen ska läggas in i såväl Hipp som Happ.

Pröva slutligen att lägga pruttknappen i en underkatalog paket och skriva lämpliga package och import överst i inblandade javafiler.


Bra labbat av ................................... smörar.............................. den .................


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 mars 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>