Nada

Kursnämndsmöte för 2D1385 Programutvecklingsteknik, jan-mars 2004

Närvarande 2004-03-18 (en vecka efter tentan)

Henrik Eriksson, Nada
Sara Hoffback, CL-02
Sebastian Tarkowski, ME-00
Anders Nilsson, E-01

Kursdata

Tid: period 3,(4) läsåret 2003/4, dvs januari-mars 2004.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: Sex obligatoriska, en frivillig, 16 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Johan Glimming, Michael Ahlberg.
Antal elever: 88, därav 39 från E, 35 från ME, 4 från CL, 4 från T, 2 från F, 2 från M och två utbytesstudenter.
Kurslitteratur: Software Design av Eric Braude.

Tidigare kursnämndsmöte

Vid mötet 2004-02-02 togs många punkter upp som vi inte upprepar nu, bland annat kursmål, schemakrockar, grafikintro, läsanvisningar och andra programspråk än Java.

Tentan 2004-03-08

Omedelbar rättning av varandras tentor var ett originellt grepp, uppskattat av många men chockerande för en del. Den pedagogiska effekten kan ingen förneka.
Betyg U   3   4   5
Antal 5  13  40  30

Kursvärdering

En kursvärdering via webben har gjorts. Föreläsningarna får mycket bra betyg, kurinnehåll och övrigt bra betyg. Bristerna är i första hand läroboken (som mycket få läst), långa väntetider vid ett par redovisningstillfällen och krångel när CORBA-servern gått ner.

^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: <infomaster@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>