Nada

Kursanalys för prutt04, Programutvecklingsteknik, våren 2004

Kursdata

Tid: Två omgångar, period 3 och 4 läsåret 2003/2004. Omgången för elektriker och medianer gick jan-feb och omgången för fysiker och övriga gick mars-maj.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tentamen: Ordinarie 8 mars och 1 juni. 25 maj.
Föreläsningar: 20 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: sex stycken, 14 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Johan Glimming (per 3), Michael Ahlberg (per 3 och per 4).
Antal elever: 96+40 som redovisat någon labb, därav 44 från E, 14 från I, 20 från F, 40 från ME, 4 från M, 5 från T, 1 från K, 6 från CL och två utbytesstudenter. Av dom aktiva var 39 kvinnor och 97 män.
Kurslitteratur: Vi rekommenderade en av följande.
R Lee, W Tepfenhart: Practical object-oriented development sith UML and Java, 2002
Eric Braude: Software Design, Wiley, 2003.

Avklarade moment 2004-06-27:

Tenta     124 (91% av dom 136 aktiva)
Labbar    108 (80% av dom 136 aktiva)
Prestationsgrad:  85% 
Examinationsgrad:  80%
Signifikant könsskillnad finns. Av kvinnorna klarade 80% tentan och 70% labbarna.

Mål

Kursens mål är enligt studiehandboken att ge för att studenterna ska
 • kunna tillämpa sunda metoder vid programutveckling. På eget bevåg la jag till målet att ta upp dom mest omskrivna nyheterna, som nätprogrammering, kryptering och XML. Tanken med det var att kursen skulle kännas aktuell och rolig.

  Förändringar inför denna kursomgång

  Tidigare införda nymodigheter, såsom rättning av varandras tentor, har behållits. Den gamla kursledaren kom tillbaka och den erfarnaste assistenten har ställt upp på alla övningar och labbar.

  Sammanfattning

  Kursen är acceptabel men jag är inte nöjd. Det är svårt att få någon riktig helhet även om alla inslag är nyttiga och bra.

  Undervisningen

  Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida. Närvaron på föreläsningarna var hög första omgången, ganska dålig andra omgången. Labbarna var det v iktigaste kursmomentet och för det mesta fungerade dom bra med lagom många handledare.

  Examinationen

  Tentan lägger tonvikten på praktisk objektmodellering och på tillämpade programutvecklingstekniker. Efter tentorna skedde direkträttning där tentanderna preliminärrättade varandras tentor efter en rättningsmall. Det fungerade ganska bra: vid efterkontrollen var det bara några betyg som behövde justeras, alla uppåt!

  Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

  Den första omgången hade en kursnämnd. Efter ett par veckor hade vi ett lunchmöte som gav värdefull återkoppling och efter tentan ett sammanfattande kursnämndsmöte. Den andra omgången hade ingen kursnämnd.

  Enkäter (43 svar) gjordes efter tentorna med ACE. Både den ena och den andra finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

  Kursinnehåll

  Kursinnehållet får visserligen betyget "mycket bra" men en befogad kommentar är:
  "Lite för mycket fruktcocktail."

  Kurswebbsidan

  Mycket bra eller bra tyckte alla om webbmaterialet och det beror förstås på att boken bara täcker en del av kursinnehållet.

  Undervisningen

  Föreläsningarna ansågs av dom flesta vara mycket bra men det är ett alltför vänligt omdöme.
  Några kommentarer:
  "Bästa föreläsaren på KTH hittills för min del!"
  "Roligt när Jonna pratade om programutveckling i verkligheten, mera sånt."

  Labbarna

  Att det nästan alltid var tillräckligt många handledare vid labbtillfällena var den allmänna uppfattningen. Och labbinnehållet fick också högt betyg.

  Planerade förändringar

  ^ Upp till kursomgångar.


  Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
  Senast ändrad 28 juni 2004
  Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>