E G M N O S

E

EOF() - Static method in class paket.Mio
Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna
EOF(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Returnera true om filen är slutläst

G

getChar() - Static method in class paket.Mio
Läs ett tecken från tangenterna och returnera det
getChar(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Läs ett tecken från filen och returnera det
getInt() - Static method in class paket.Mio
Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getInt(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det
getLine() - Static method in class paket.Mio
Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden
getLine(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden
getReal() - Static method in class paket.Mio
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getReal(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det
getWord() - Static method in class paket.Mio
Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getWord(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det

M

Mio - class paket.Mio.
Enkel in- och utmatning, Henrik Eriksson, 1997-02-03
Mio() - Constructor for class paket.Mio
 

N

nextChar() - Static method in class paket.Mio
Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det
nextChar(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det

O

openRead(String) - Static method in class paket.Mio
Öppna filen för läsning
openWrite(String) - Static method in class paket.Mio
Öppna filen för skrivning

S

skipBlanks() - Static method in class paket.Mio
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna
skipBlanks(BufferedInputStream) - Static method in class paket.Mio
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen

E G M N O S