Nada

Föreläsning 10: Ännu lösare koppling, utvecklingsmetodik, extremprogrammering.