Nada

Aktuell kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutt04

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt


Referenser


Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. Det kan du göra från Nada-datorer med kommandot res checkin prutt04 men från E-datorer eller hemifrån får du fylla i ett registreringsformulär. För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält att kursen ingår i ditt kursval. Kolla det i Ping om du är osäker!

Litteratur

R Lee, W Tepfenhart: Practical object-oriented development sith UML and Java, 2002. är rekommenderad lärobok.
Eric Braude: Software Design, Wiley, 2003. är alternativ lärobok.
Det finns ingen bok som täcker allt kursen innehåller, så föreläsningsanteckningarna är också nödvändigt kursmaterial. Kursboken håller sej i stort sett till traditionell programutveckling. En rolig och revolutionär lärobok i objektmodellering och programutveckling med extremprogrammering är
Robert C Martin: Agile software development, Prentice Hall,2002. ISBN 0-13-597444-5.
men den har ännu mindre om nätprogrammering, kryptering och javakomponenter. Innehållrikaste boken är
Deitel, Deitel, Santry: Advanced Java2 Platform, Prentice Hall, 2002, 2,075 kg. ISBN 0-13-089560-1.
men den kan karakteriseras som en oläsbar guldgruva. En CD med massor av programkod medföljer. Boken har en lika tjock föregångare (utan Advanced i titeln) och den rekommenderas också.
Övrigt läsmaterial finns eller kommer att finnas på webben. Man kan förmodligen klara kursen utan att köpa någon bok.

Lärare och schema

Kursledare är Henrik Eriksson <henrik@nada.kth.se> 7908163, träffas på Nada torsdagar 13-14 och nästan alla eftermiddagar. Handledare i labbsal är Clyde Robson <d95-cro@nada.kth.se>, Johan Sveholm <sveholm@kth.se>, Michael Ahlberg <e99_mah@e.kth.se>, Sergej Gratchev <sergej@kth.se>, Jonas Sjöbergh <jsh@nada.kth.se>.

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Michael Ahlberg mah@nada.kth.se
'

Schema för 2D1385 Prutte, jan-mars 2004
VAD VECKA DAG TID SAL
Föreläsning 12-14,18-19 ti 13-15 E2
20 on 08-10 E2
12 to 13-15 F2
13-14 to 13-15 Q2
19-20 to 13-15 E2
Övning 12-14,19-20 to 15-17 E31
18 fr 8-10 Q34
Labb 13-14,18-20 10-12 Orange,Röd
14,18-21 15-17 Brun,Gul
13-14,18-19 ti 08-10 Brun,Gul
20 ti 15-17 Brun,Gul
Här finns ett felaktigt schema vecka för vecka.
Föreläsningssalarna D1 och F2 byts nämligen mot mindre från och med 23 mars.

Kursplan


vecka 12

vecka 13

vecka 14

vecka 18

vecka 19

vecka 20

vecka 21

Tis 1 juni

Laborationer

Sex laborationsuppgifter ingår. Varje labb som godkänns i tid ger en bonuspoäng på tentamen. De tre första labbarna ska vara klara före första maj, de tre sista före tentan. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna får man fyra och om man gör en extralabb får man femma. Extralabben kan vara en utvidgning som man själv hittar på eller en helt ny uppgift. Kolla med kursledaren att omfånget är rimligt!

Tentamen

Ordinarie tentamen går tisdag 1 juni kl 14-17 i sal D31-35. Efter någon timme har man skrivit sina svar, lämnar in dom och får ut en rättningsmall och en annan persons tenta. När man är klar med rättningen får man också reda på sitt eget preliminära tentabetyg (det blir sällan ändrat). Slutbetyget på kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbetyg. Halvor avrundas uppåt. Extralabben kan man göra när man sett sitt tentabetyg.
Omtenta tisdag 24 aug 14-17 i Q23-25. Det finns en fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Inga hjälpmedel på tentan.
Postscript Acrobat GIF-sidor
040601 Tenta   Tenta      
040308 Tenta   Tenta      
020525 Tenta   Tenta      
020530 Tenta Lösning Tenta Lösning    
020408 Tenta   Tenta     Bild
020306 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010531 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010607 Tenta   Tenta     Lösning: 1, 2, 3, 4

Hederskodex

På Nada gäller en gemensam hederskodex för alla kurser. Läs den!

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>