2D1385 Programutvecklingsteknik för F,I,Media m fl

Resultat av kursutvärdering


  Sju frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad tycker du om kursinnehållet?

  1. 40% (21 st) Mycket bra.
  2. 49% (26 st) Bra.
  3. 11% (6 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Ingen åsikt.

  Ev. kommentar om kursinnehållet:

  Kanske var det lite väl ytligt om några områden.
  Samtidigt är jag medveten om att kursen skulle vara främst orienterande.
  På det hela taget gillade jag kursinnehållet.

  ---
  Förstod inte alltid hur det skulle tillämpas i verkligheten. På labbarna hade vi så fullt upp med att skriva java att vi nog inte alltid fattade idén med själva labben.
  ---
  Bra, orienterande det man vill/behöver veta mer om kan man själv kolla upp.
  ---
  Bra med ett smörgåsbord av olika matnyttiga programutvecklingskomponenter. Bra med alla designmönster.
  ---
  Skulle vara kul med en labb där man använder trådar.
  Första labben känns alldeles för lätt, annars var labbarna lagom tidskrävande. Fler designmönster och lite mer formell UML?

  ---
  Verkar lite flummigt. UML, t ex är väl bara 00-talets motsvarighet till 70-talets flödesschemor. Och flödesscheman är det ingen som använder längre.
  ---
  UML = onödigt
  Tycker det är bättre att ha färre men djupare moment...

  ---
  En nackdel var att det var lite spretigt, ingen riktig röd tråd. Inte mycket att göra åt det dock antar jag.
  ---
  Många intressanta delmoment! Har gjort så att man har fått en tydligare bild av hur allt egentligen hänger ihop! Tack så mycket!
  ---
  Det är jättebra att kursinnehållet ändras efter vad som är aktuellt inom området.
  ---
  Onödigt med så mycket repetition från Tilda-kursen
  ---
  Kursen är bra på det sättet att man får en orientering om olika java-teknologier och framförallt att man ofta får se enkla exempel på hur de används. När man väl vet detta är det för det mesta inte särskilt svårt att experimentera och
  lära sig mera. Dock var inte kursen riktigt vad jag skulle förvänta mig av namnet. Jag trodde mer att det skulle vara en kurs i hur man planerar och genomför stora programmeringsprojekt. På det hela taget en bra och användbar kurs.


 2. Vad tycker du om materialet på kursens webbsida?

  1. 45% (24 st) Mycket bra.
  2. 47% (25 st) Bra.
  3. 6% (3 st) Hyfsat.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om webbsidan:

  Lägg upp fler extentor! (Eller fiktiva tentor.)
  ---
  Kurshemsida är ett jättebra sätt att få information
  om saker som händer på kursen! En negativ detalj är
  att föreläsningsanteckningarna uppdaterades successivt
  utan att jag fick någon information om att jag satt med
  en gammal version av anteckningarna.

  ---
  Mkt bra med föreläsningsanteckningar som man kan ha på föreläsningarna och slippa anteckna. Kunde varit lite mer omfattande (i avsaknad av vettig kursbok...)
  ---
  Följer föreläsningarna bra, vilket gör det lätt att repetera.
  ---
  Skulle vara bra med lite fylligare föreläsningsanteckningar. Kanske kan göra UML-diagrammen som bilder eller i XML om det kommer någon formateringsstandard för UML i XML?
  ---
  Jag skulle vilja ha lite mer detaljerade föreläsningsanteckningar
  ---
  Mycket mycket bra föreläsnings- och övningsanteckningar.
  ---
  Javas API har varit till stor nytta. Föreläsningsanteckningar, övningar, laborationer, tips, gamla tentor, nyttiga länkar... Finns inget mer man kan önska!
  ---
  Kunde uppdaters lite oftare. en del filer ger komp.fel
  ---
  kunde ha varit mer detaljerat
  ---
  Lite luddiga beskrivningar på designmönster
  ---
  Det är lätt att hitta den information som behövs. Det enda negativa var att schemat för den allmäna handledarhjälpen inte var uppdaterad.
  ---
  Jättebra att man kan hämta föreläsningsanteckningar samt övningsuppgifter (med lösning!) på nätet.
  ---
  Det känns som om föreläsningsanteckningarna är mest
  ambitiösa för de tidiga föreläsningarna, för att sedan tappa lite i utförlighet.


 3. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 49% (26 st) Mycket bra.
  2. 38% (20 st) Bra.
  3. 8% (4 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 6% (3 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Känslan att föreläsaren inte var tillräckligt egagerad infann sig.
  ---
  Som vanligt mycket pedagogiska. Nästan i klass
  med Lindas.

  ---
  Bra, men lite sämre än tildan, kändes inte lika säkert från föreläsarens sida...verkade gå på improvisation ibland
  ---
  Henrik är alltid bra. Men han var inte lika alert och engagerad som på Tildan i höstas
  ---
  Bra, men inte toppenbra, har kännts lite oinspirerade. Henrik är riktigt bra, en av de bästa.
  ---
  Utomhusföreläsningen var mycket bra, det fungerade utmärkt utan svarta tavlan. Jag har dock bara deltagit på några stycken, eftersom jag tyckte att de var lite för skrapande på ytan för min del, men många har inte de förkunskaper som jag hade och för dem är nog föreläsningarna utmärkta.
  ---
  Litet för fragmenterade, för många moment i en och samma föreläsning
  ---
  Ibland oklart vad man verkligen skall kunna, eller framför allt hur detaljerat man måste kunna det.
  ---
  Henrik, du är en pärla!
  ---
  För lite genomgång av UML, med tanke på att det är en ganska stor del av kursen (läs: tentan). För övrigt är Henrik jättebra!
  ---
  Genomgången av UML och designmönster borde ha gjorts lite tydligare
  ---
  Henrik är den bästa föreläsaren som jag har haft på KTH!


 4. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 4% (2 st) Mycket bra.
  2. 15% (8 st) Bra.
  3. 11% (6 st) Acceptabla.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 66% (35 st) Har inte deltagit.

  Jonas Sjöbergh/Mattias Lindström/Johan Larsson/Jonas Sjöstrand?:

  Gick alltid igenom allt så snabbt, och även här låg betoningen på själva javakoden.
  ---
  Eg mer att upplägget inte fungerar... Å andra sidan har jag inget bättre förslag.
  ---
  Har bara varit på en! Men till tentan var det bra att ha uppgifter lösningar att göra.
  ---
  Jonas Sjöstrand
  ---
  Vet inte vad han hette men han var fysiker och hade glasögon. Jättebra i alla fall. Däremot har inte alltid övningarna varit så väl synkade med föreläsningarna.
  ---
  Jonas Sjöstrand
  ---
  Mattias Lindström, för snabba genomgångar, antingen dela ut de papper som ska gås igenom eller skriva på tavlan så att man hinner med.
  ---
  Övningarna gick lite för snabbt ibland. Man hann inte tänka efter om man förstått eller inte. Innehållet var bra.
  ---
  Det hade nog varit bra att gå på övningarna, men det är lätt att hoppa över dem eftersom lösningar finns på nätet. Både för- och nackdelar med det, alltså.
  ---
  Jonas Sjöstrand


 5. Hur har lärartillgängligheten varit under labbtid?

  1. 9% (5 st) Mycket bra.
  2. 42% (22 st) Bra.
  3. 34% (18 st) Hyfsad.
  4. 8% (4 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dålig.

  Ev. kommentarer:

  Lite väl lång kötid. Och trångt i labbsalarna.
  ---
  Vissa gånger har lärare saknats helt eller dykt upp sent.
  ---
  Svårt att hinna. Alla behöver mycket hjälp hela tiden.
  ---
  Har ej deltagit (labbat på annan ort)
  ---
  'alltid' lång kö, och varför användes inte 'qm'?
  ---
  Ej använt
  ---
  Aldrig deltagit. Denna fråga borde ha detta som alternativ.
  ---
  Litet långa väntetider ibland.
  Skulle också vara bra om qm (el. sm) använts...

  ---
  Datortillgängligheten var usel. Det är inte kul att masa sig till en lab vid 8 och inte få en dator.
  Men det vet ni väl redan.

  ---
  Det kan alltid vara fler lärare men det har varit bättre än på många andra kurser.
  ---
  FLER LABBASSAR BEHÖVS!!!!!
  ---
  Har inte deltagit på några labtillfällen men de var säkert bra!
  ---
  Ibland väldigt långa väntetider.
  ---
  Var bara där en gång, men då fick jag tag i en asse
  för redovisning ganska snabbt.

  ---
  Hade inte möjlighet att gå på tillfällena för laborationer. Det gick dock mycket bra att be om hjälp/redovisa utanför labtid. Personligen tycker jag dock att doktorander gärna kan dyka upp före klockan 10 på dagarna :)


 6. Vad tyckte du om laborationerna (dom du har gjort)?

  1. 2% (1 st) Mycket lätta.
  2. 21% (11 st) Lätta.
  3. 55% (29 st) Medel.
  4. 23% (12 st) Ganska svåra.
  5. 0% (0 st) Mycket svåra.

  Ev. synpunkter på laborationerna:

  CORBA labben var dålig. Servern låg nere mycket och det var inte mycket CORBA man lärde sig. Det var mycket kod som man inte riktigt visste vad den innebar och gjorde. Kunde inte labba hemma på denna labb.
  ---
  Jättebra. Behandlade de moment som kursen handlade
  om. Praktisk användning av kunskaperna är alltid
  nödvändig, så man fattar vad man håller på med.

  ---
  Vi var tre som labbade gemensamt - en för mycket! En bra erfarenhet när man ska programmera i framtiden, max 2 pers.
  ---
  Se fråga 1.
  ---
  (gjort t.om. lab 4)
  ---
  laborationerna var mycket givande och en stor del av behållningen från kursen. det kändes som om man blev lite utmanad och jag kände mig taggad att lära mig för att lösa uppgifterna. bra också att lab-assarna inte var och petade i detaljlösningar när man redovisade, utan istället snarare koncentrarade sig på funktionaliteten
  ---
  Ganska få detaljer, vilket lade fokus på det aktuella fenomenet (CORBA, Socket, XML, osv.)
  Detta var bra och gjorde laborationerna lätta, dock väldigt lärorika.

  ---

  ---
  Ibland började labbarna med att man fick en grund som inte förstod ett jota av. Vilket gjorde att man kanske inte alltid förstod helheten heller...
  ---
  Lite för mycket fokusering på att använda javas API och för lite på algoritmer och programmeringsteknik.
  ---
  Väldigt olika svåra.
  ---
  Corba-labben var det för mycket problem med själva uppkopplingen, skapandet av idl-filen och javaversioner. Programmeringen var förhållandevis lätt.
  ---
  Labblydelserna var ofta ganska luddiga (det kanske var ett syfte?)
  ---
  överkomliga och lärorika
  ---
  Hade stora svårigheter med en del detaljer som inte riktigt hörde till labbarna, typ att få rätt Javaversion till labb5, att ta bort länktabellen i labb6
  ---
  Lagom svåra men framförallt roliga labbar. Kul att börja göra riktiga program, inte bara sådana som lägger ihop två tal.
  ---
  Var lagom mycket som man var tvungen att klura ut själv. Skönt att få tips hur man ska börja. Gör det lättare att sätta igång! Var roliga!
  ---
  Lagom svårighetsnivå.
  ---
  Gör inte labbarna svårare! De kräver absolut tillräckligt med tid redan.
  ---
  de fyra första var ju lätta, men de två sista vara lite knepiga
  ---
  Att de är lätta är ingen negativ kritik. Några av de senare labbarna skulle nog vara lite kluriga om man inte fick någon ledning. Jg tycker att det fungerar mycket bra med den ledning som ges - detta gör att man lär sig mycket på kort tid, medan det antagligen ibland skulle ta betydligt längre tid om man var tvungen att lista ut vilka klasser ur API: man skulle använda och hur man skulle göra detta.
  ---
  Bra laborationer, passade bra ihop med kursinnehållet och gav bättre förståelse.


 7. Vad tyckte du om tentan (om du varit uppe på den)?

  1. 9% (5 st) Mycket bra.
  2. 30% (16 st) Bra.
  3. 26% (14 st) Medel.
  4. 6% (3 st) Ganska dålig.
  5. 0% (0 st) Mycket dålig.

  Ev. synpunkter på tentan:

  Skrev pirattentan. Man ska inte kunna få mindre än noll poäng på en uppgift!!
  ---
  Lite konstigt att rätta sin kompis tenta. Men
  uppgifterna var ganska bra och handlade om det
  som tagits upp på föreläsningarna och labbarna.

  ---
  Gjorde pirattentan.
  ---
  Pirattentan. Dumt med minuspoäng. Hade övat mycket gamla extentor och det kändes inte som om denna tenta tog upp det som verkade vara viktigt i de andra tentorna.
  ---
  (pirat-tentan) osäker om jag gillar att man rättar varandras tenta, känns lite oseriöst.
  ---
  det var svårt att rätta uml modellerna
  ---
  Gick fort och ganska lätt. Några tvetydiga frågor där jag inte riktigt förstått de rätta svaren. (Ex. varför tid skulle tvunget vara ett attribut i XML-koden)
  ---
  En del frågor var ganska tvetydiga och luddiga men annars bra.
  ---
  Pirattenta är en utmärkt idé!
  ---
  Tentafrågor MÅSTE vara entydiga om man ska kräva ett entydigt svar; Frågan om säkerhetschefen som avkrypterat en fil hade en långsökt svar,
  som knappast motsvarade den enda eller ens mest sannolika möjligheten.
  (om han ändrat deras publika nyckel på hemsidan, skulle inte företaget snabbt märka att de började få felkrypterade mejl?)

  ---
  Klurig
  ---
  Har inte varit uppe; baserat på extentor: tycker att UML spelar en stor roll, men dokumentationen om den är ganska knapp. UML verkar ej finnas i Deitel och Deitel, och verkar användas lite inkonsekvent i materialet på kurshemsidan och extentorna.
  ---
  Har ej varit uppe, än
  ---
  (Jag skrev 30 maj-tentan) Själva frågorna var jämnt fördelade över kursens innehåll, men jag tyckte den var mycket svårare än de extentor vi hade att öva på. Lite orättvist...
  ---
  Det kändes spontant som att en del frågor inte har ett korrekt svar, utan flera möjliga. Detta är ju visserligen bra på det sättet att det efterliknar verkliga situationer, men det måste vara svårare att rätta objektivt än en t.ex. en mattetenta


 8. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Lite lätt kurs kanske. Men man ska väl inte klaga lite programmeringsvana har man ändå fått och det är nog svårt att göra EN kurs som ska passa till folk med olika förkunskaper.
  ---
  Var tydligare med att man måste göra module add jdk1/1.3.1 på varje mapp (denna info skulle ha sparat oss 2,5 h på labb 6)
  ---
  En jättebra kurs.
  ---
  Bra, rolig och pedagogisk om än förvirrande.
  ---
  Jag gjorde den stora missen och köpte "Advanced Java..." riktigt dålig bok. Det var BARA kod, inte bra (möjligtvis om man bara vill kopiera utan och tänka själv, passar inte en högskolekurs...). Det borde vara klart mer "teori". Skulle nog köpt den andra boken...
  ---
  bra kurs. jag tycker att jag har blivit avsevärt mycket bättre på attt knacka kod och att jag faktiskt lösa en del 'riktiga' uppgifter/problem. dessutom har jag fåt mycket inspiration och ideer/tips (designmönster t.ex.) så att man slipper 'uppfinna hjulet igen', men framför allt har kursen förstärkt mitt självförtroend som programmerare!
  ---
  De första två labbarna borde skrotas och ersättas
  med en ny, som kan vara lite mer omfattande, men ändå
  behandla ungefär samma saker (knappar och events o.dyl.).
  Det är surt att sitta och vänta i timmavis på en lab-
  assistent för att kunna redovisa, när labben i sig
  kanske tar 20 minuter att göra.

  ---
  Kul innehåll!
  ---
  Bra och spännande. Bra föreläsare. Lite ytlig ibland kanske, men den är ju trots allt bara på fyra poäng.
  ---
  Otrevligt bemötande från en handledare (Måns). Kan man inte vara trevlig får man iallafall låtsas vara det- visa lite professionalism!
  ---
  Intressant. Hade jag inte klantat mig på första tentafrågan så hade jag nog gett den högsta betyg ;-)
  ---
  Jag har fått en bätte förståelse för hur det hänger ihop med klient & server och skicka data mm. Innehållet var väldigt intressant och kändes aktuellt.
  ---
  Kul kurs!
  ---
  trevlig kurs
  ---
  Henrik, du är bäst på att hålla föreläsningar!
  ---
  Skippa tenta i ett sånt här ämne. Lägg istället dit fler labbar, de är labbarna man lär sig av!!!
  ---
  Jag var nog den enda som köpte den rekomenderade boken för året. Den var alldeles för komplicerad att sätta sig in i för att man skulle dra nytta av den. Boken som använts tidigare år var mycket bättre, även om den kanske inte är lika aktuell.
  ---
  Den roligaste programmeringskursen jag gått!!!
  Henrik och "labbassarna" är kanon!

  ---
  KULIGT! :)
  Roliga labbar och intressant kursinnehåll, särskilt intressant var krypteringsdelen.

  ---
  Programmeringskurserna med Henrik är de bästa jag läst! Hoppas det kommer fler...
  ---
  Bra och rolig kurs! Kursledare Henrik var mycket bra!
  ---
  För få extentor.
  ---
  Kul kurs! Det är bra att man får en liten inblick i många aktuella områden. Jag hade inte så mycket nytta av Martin Kalins bok, utan använde framför allt Jan Skansholms utmärkta Java Direkt till labbarna. Kalins bok följer ju till stor del inte kursinnehållet och är ganska trögläst (även om den på slutet behandlar RMI, CORBA, m.m.).


henrik@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.